Εκδηλώσεις

Η ΕΛΛΟΚ στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Από το 2017 η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου συμμετέχει με τη δική της ομάδα στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας και τους παράλληλους δρόμους των 5 και 10 χιλιομέτρων.

Βασικός στόχος της ΕΛΛΟΚΤeam είναι να περάσει το μήνυμα ότι ο καθένας μας μπορεί να κάνει επιλογές υγιεινού τρόπου ζωής, να καταλάβει ότι η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές, να ζητήσει υποστήριξη, να κάνει τη φωνή του να ακουστεί, να επιστρέψει στην εργασία και την κοινωνική ζωή, να πάρει στα χέρια του τον έλεγχο της ζωής του ακόμη και μετά τη διάγνωση του με καρκίνο.

Η ομάδα της ΕΛΛΟΚ έχει αφιερώσει τη συμμετοχή της στην πλατφόρμα διαλόγου All.Can Greece, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ότι η περίθαλψη και η φροντίδα του καρκίνου μπορούν να βελτιωθούν με συντονισμένη προσπάθεια και συνεργασία της ογκολογικής κοινότητας.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εταιρική Παρουσίαση

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εταιρική Παρουσίαση

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet