Εκδηλώσεις

Συνέντευξη Τύπου: Παρουσίαση αποτελεσμάτων πανευρωπαϊκής μελέτης για τους Βιοδείκτες

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ διοργάνωσε την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου, στην οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα για την Ελλάδα της Πανευρωπαϊκής Έρευνας για τη Χρήση, Έγκριση και Αποζημίωση Βιοδεικτών των IQNPath-ECPC-EFPIA “Βελτιώνοντας την Ογκολογική Περίθαλψη με Ευρύτερη Πρόσβαση σε Υψηλής Ποιότητας Τεστ Βιοδεικτών”.

Η έρευνα “Unlocking the Potential of Precision Medicine in Europe” υλοποιήθηκε το 2020 από το Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας για την Παθολογική Ανατομική (IQN-Path),τον Ευρωπαϊκό Συνασπισμό Ασθενών με Καρκίνο (E.C.P.C) και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (E.F.P.I.A).

Μέσω των αποτελεσμάτων της καταγράφονται τα βασικά εμπόδια και ανεπάρκειες στην πρόσβαση σε  εξετάσεις προηγμένων βιοδεικτών στις 27 χώρες της Ε.Ε, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, και στο Ηνωμένο Βασίλειο, και περιλαμβάνονται συστάσεις πολιτικής,προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ασθενείς με καρκίνο έχουν άμεση πρόσβαση στο ιδανικό πρότυπο εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει άμεσα διαθέσιμες εξετάσεις βιοδεικτών υψηλής ποιότητας για όλους τους ασθενείς με καρκίνο,  με ταχεία  ενσωμάτωση των  νέων βιοδεικτών στα θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν για την χώρα μας, η Ελλάδα καταγράφει μέτριες, συγκριτικά με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, επιδόσεις στους τομείς της πρόσβασης σε φάρμακα, στην πρόσβαση σε τεστ απλών και πολλαπλών βιοδεικτών καθώς και στους τομείς της ποιότητας των διενεργηθεισών εξετάσεων, της πρόσβασης σε εργαστήρια και της διαθεσιμότητας τεστ. Η έρευνα καταγράφει μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα για τη χώρα μας όσον αφορά την πρόσβαση, έγκριση και αποζημίωση, αλλά και το επίπεδο της ποιότητας των εξετάσεων, με σημαντικές ελλείψεις και ανεπάρκειες, όσον αφορά το ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Δείτε τη μελέτη εδώ