Επιλογή Σελίδας

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου αναζητά συνεργάτη

Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας, Marketing και Εκδηλώσεων

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, είναι το επίσημο δευτεροβάθμιο όργανο των Οργανώσεων Ασθενών με Καρκίνο στη χώρα μας. Αποτελεί την ενιαία φωνή και τον νόμιμο εκπρόσωπο 40 Οργανώσεων Ασθενών με καρκίνο.

Προκειμένου να εκτελέσει το δυναμικά αναπτυσσόμενο πρόγραμμά της, η ΕΛΛΟΚ αναζητεί Υπεύθυνο/η Επικοινωνίας, Μάρκετινγκ και Εκδηλώσεων. Η θέση προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες ανάπτυξης και κατάρτισης στον τομέα Διοικητικών Στελεχών μη κερδοσκοπικών οργανισμών με επαγγελματικό υπόβαθρο στην επικοινωνία, το μάρκετινγκ και τις δημόσιες σχέσεις. Η θέση αναφέρεται στη Διευθύντρια της ΕΛΛΟΚ και απαιτεί στενή συνεργασία με το Δ.Σ. και το προσωπικό του Γραφείου.

Βασικά καθήκοντα:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος επικοινωνίας
 • Σχεδιασμός και οργάνωση εκδηλώσεων
 • Σύνταξη κειμένων για δημοσίευση στα ΜΜΕ π.χ. δελτίων τύπου, ενημερωτικών δελτίων, κ.ά.
 • Διαχείριση Social Media λογαριασμών
 • Διαχείριση (γραφικά και περιεχόμενο) του site της οργάνωσης, εμπειρία σε διαχείριση CMS σε wordpress.org και εφαρμογών DTP
 • Σύνταξη σεναρίου για video, δημιουργία περιεχομένου quiz, infographics και άλλου οπτικοακουστικού υλικού
 • Διοικητική υποστήριξη σε όλες τις εργασίες του Γραφείου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο της θέσης (Επικοινωνίας, Μάρκετινγκ, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δημοσίων Σχέσεων, Δημοσιογραφίας ή άλλου σχετικού κλάδου) και επαγγελματική/τεχνική κατάρτιση στη διαχείριση διαδικτυακών εφαρμογών content management and desktop publishing
 • Τουλάχιστον 3 έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας σε ανάλογη θέση
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση εφαρμογών DTP, όπως mailchimp, survey monkey, adobe spark, wordpress.org, visme, adobe creative suite
 • Εμπειρία σε σύνταξη, σχεδιασμό μελετών, άρθρων κ.ά. μεγάλων κειμένων
 • Ικανότητα και εµπειρία σε σχεδιασµό, προγραμματισμό και εκτέλεση εργασιών βάσει μετρήσιμων στόχων
 • Δηµιουργικότητα, πνεύµα καινοτοµίας και ικανότητα τήρησης προθεσμιών και διεκπεραίωσης ταυτόχρονων εργασιών σε ένα δυναµικό και απαιτητικό περιβάλλον
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια και υπευθυνότητα
 • Άριστη γνώση MS Office 365 σε Word, Excel και Power Point. Οι επαγγελματικές δεξιότητες κατάρτισης πινάκων σε Εxcel, σελιδοποίησης σε DTP εκθέσεων/μελετών και παρουσιάσεων σε Power Point είναι βασικές απαιτούμενες δεξιότητες

 • Άριστη επικοινωνιακή δεξιότητα σε γραπτό και προφορικό λόγο (Ελληνικά & Αγγλικά-επίπεδο Proficiency)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σύνταξης παρουσιάσεων σε Power Point σε Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία διαχείρισης επαγγελματικών λογ/σμών Social Media, διαχείριση λογ/σμών social media τομέα υγείας επιθυμητή, εμπειρία στον σχεδιασμό και διαχείριση σελίδας FB, Τwitter, LI, Instagram, YouTube
 • Κατανόηση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών της ΕΕ για την υγεία και τον καρκίνο 

Επιθυμητά προσόντα

 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Προσήλωση στην επίτευξη στόχων
 • Οργάνωση, συνέπεια και επαγγελματισμός
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών
 • Εξειδίκευση στην επικοινωνία για θέματα υγείας


Προσφέρουμε

Θέση πλήρους απασχόλησης σε φιλικό, επαγγελματικό περιβάλλον, με πολλές ευκαιρίες κατάρτισης και ανάδειξης προσόντων, με μικτό ετήσιο μισθό, που καταβάλλεται 14 φορές τον χρόνο. Αρχικά θα προσφερθεί στον/ην κατάλληλο/η υποψήφιο/α, σύμβαση δοκιμαστικής περιόδου 5 μηνών και μετά από εκτίμηση επιδόσεων, θα προσφερθεί ανανεούμενη ετήσια σύμβαση. Έναρξη απασχόλησης 9 Μαΐου 2022.

Απαντήσεις θα αποσταλούν μόνο στους υποψήφιους που πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης. Μετά την κατάρτιση της λίστας προεπιλογής υποψηφίων, θα κληθείτε σε μια πρώτη συνέντευξη, την οποία θα ακολουθήσει test δεξιοτήτων των υποψηφίων. Στη συνέχεια, θα καταρτισθεί ο πίνακας επιλογής υποψηφίων από τον οποίο θα επιλέγει ο/η νέος/α συνεργάτης μας.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο info@ellok.org, μέχρι τις 15/4/2022 συνοδευόμενο από επιστολή, στην οποία θα εξηγείτε τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να εργαστείτε στην ΕΛΛΟΚ και γιατί πιστεύετε ότι είστε ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α για τη θέση.