Επιλογή Σελίδας

Ένα podcast από την ΕΛΛΟΚ, όπου ασθενείς, φροντιστές και ειδικοί μιλούν ανοιχτά για την εμπειρία του καρκίνου.
Η ΕΛΛΟΚ αποτελεί την ενιαία φωνή και τον επίσημο εκπρόσωπο των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα.