Καταστατικό

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου είναι μη κερδοσκοπικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Σύλλογος), που αναγνωρίσθηκε με την υπ’ αριθ. 154/30.6.2016 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αρ. μητρώου 836 από το Πρωτοδικείο Αθηνών αρ. πρωτ. 2854/2016.

Η έδρα και τα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ είναι στην οδό Σόλωνος 94, 10680, Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Δείτε το έγγραφο εδώ