Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Αν και το τελευταίο δίμηνο η τήρηση κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης και περιορισμού
μετακινήσεων με μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνούμε και
εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, πρέπει την ίδια στιγμή να παραδεχθούμε, ότι είναι πλέον εμφανής
η μεγάλη ανάγκη επιστροφής στους παραδοσιακούς τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας, που είναι
μέρος της ανθρώπινης φύσης και κύριο συστατικό της κανονικής καθημερινής κοινωνικής ζωής.