Αγαπητοί φίλοι,
Ο καινούριος χρόνος, είναι πλέον εδώ και πλήθος από συναισθήματα, σκέψεις και
προοπτικές ανοίγονται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Όλοι γνωρίζουμε ότι, μετά
από δώδεκα μήνες, θα είναι και αυτός παρελθόν.