Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Μόλις ένα μήνα πριν, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καρκίνου, μας εξέλεξε ως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, δίνοντάς μας τη σαφή εντολή
να εργαστούμε με στόχο την ταχύτερη πρόσβαση των ογκολογικών ασθενών στις
κατάλληλες γι’αυτούς θεραπείες, τη βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης και
φροντίδας και τη μείωση της ταλαιπωρίας τους.