Αγαπητοί συνάδελφοι,
Είναι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση να είμαστε όλοι μαζί το 2016 παρά το τυπικό πρόβλημα
που προκαλεί η συνεχιζόμενη απεργία των δικηγόρων, εμποδίζοντας την νομότυπη
λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου.