Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Είναι αλήθεια, ότι κάθε φορά που ξεκινώ να ετοιμάσω το «μήνυμα της Προέδρου» στα
Newsletter της ΕΛΛΟΚ, στο μυαλό μου έρχονται πάντα σκέψεις και συναισθήματα ανάμεικτα
και μία περίεργη χαρμολύπη διακατέχει την ψυχή μου…