Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Η άνοιξη συμβολίζει την αισιοδοξία, την ελπίδα αλλά και την επιθυμία για αλλαγές. Η Ελληνική
Ομοσπονδία Καρκίνου επιδιώκει σταθερά την ανάδειξη των αναγκών της ογκολογικής περίθαλψης και
των ευκαιριών για βελτίωση στη μετα- covid εποχή.