Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου υποδέχθηκε την άνοιξη συνεχίζοντας το έργο της,
γύρω από τους βασικούς άξονες που έχει θέσει για το 2023.