Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Ο χειμώνας που είναι προ των πυλών αναμένεται και φέτος να είναι δύσκολος και απαιτητικός λόγω
της προσπάθειας διαχείρισης της πανδημίας. Η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και η εξασφάλιση του
συστήματος υγειονομικής περιθαλψης της χώρας μας αποτελεί για ακόμα ένα χειμώμα υπέρτατο
στόχο. Παρόλα αυτά έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας και θέλουμε να πιστεύουμε ότι με περισσότερη
γνώση και εμπειρία από τα προηγούμενα έτη θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητα
μας.