Έρευνες – Μελέτες

ΜΕΛΕΤΗ

Επιστημονική Μελέτη για τη διερεύνηση αιτιών καθυστέρησης έναρξης ακτινοθεραπείας ασθενών με καρκίνο
Δείτε το αρχείο εδώ
Share!

ΜΕΛΕΤΗ

Επισημονική μελέτη για την διερεύνηση αιτιών καθυστέρησης διάγνωσης & έναρξης θεραπείας ασθενών με καρκίνο
Δείτε το αρχείο εδώ
Share!