Ερευνητικά Προγράμματα

Job Retention: Μελέτη για την επιστροφή στην εργασία

H Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου συμμετέχει ως εθνικός εμπειρογνώμονας στη μελέτη που πραγματοποιείται από την εταιρεία ECORYS, με χρηματοδότηση του European Health and Digital Executive Agency (HaDEA) σχετικά με την επιστροφή στην εργασία για τους καρκινοπαθείς και τους επιβιώσαντες από καρκίνο. 

Συγκεκριμένα, η εν λόγω μελέτη στοχεύει:

  • Στη διενέργεια μιας αναδρομικής ανάλυσης της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τη στήριξη που παρέχεται σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ/ΕΟΧ ΕΖΕΣ σε καρκινοπαθείς και επιβιώσαντες, ώστε να τους βοηθήσει να διατηρήσουν την εργασία τους ή/και να επιστρέψουν στην εργασία μετά ή κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
  • Να δοθεί μια προοπτική εικόνα για το τι προβλέπουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ στη φάση του σχεδιασμού όσον αφορά τις πολιτικές και τη νομοθεσία για τη στήριξη της διατήρησης της εργασίας και της επιστροφής στην εργασία για ασθενείς και επιβιώσαντες με καρκίνο.
  • Να προσδιοριστούν τα εμπόδια και οι προκλήσεις που βιώνουν οι καρκινοπαθείς και οι επιζώντες.
  • Να προσδιοριστούν τουλάχιστον 10 καλές πρακτικές αναφορικά με τις προσεγγίσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση και τον μετριασμό των εμποδίων και τη διασφάλιση της καλύτερης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. 

 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της, η ΕΛΛΟΚ καλείται να καταγράψει όλα τα μέτρα, τις ενέργειες και τις δράσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με την επανένταξη των ατόμων με καρκίνο και των επιβιωσάντων στην εργασία τους, καθώς και να εντοπίσει τα εμπόδια και τις προκλήσεις που βιώνουν.