Ερευνητικά Προγράμματα

Partners of Experience in Cancer (PECan)

Στόχος του Προγράμματος “Partners of Experience in Cancer” (PECan) είναι η καλλιέργεια μιας κουλτούρας αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας ανάμεσα στους ασθενείς με καρκίνο και την επιστημονική κοινότητα, συμπεριλαμβάνοντας επίσης τους τυπικούς ή/και άτυπους φροντιστές, τους επαγγελματίες υγείας και τους φοιτητές ιατρικής. Το εν λόγω πρόγραμμα, του οποίου ηγείται το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, εγκαινιάζει μία νέα εποχή στη συμμετοχική έρευνα, όπου οι ασθενείς όχι μόνο θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στις ερευνητικές προσπάθειες, αλλά θα οραματιστούν και θα ιδρύσουν το πρώτο Δυναμικό Εργαστήριο (Living Lab). Το Εργαστήριο αυτό θα είναι αυτοδιοικούμενο από πολίτες και θα ενθαρρύνει την έρευνα, την ανοικτή επιστήμη και τις ανοιχτές πρωτοβουλίες καινοτομίας στον τομέα του καρκίνου.

Το όραμα του έργου PECan είναι να βοηθήσει τα εμπλεκόμενα μέρη να γεφυρώσουν τυχόν κενά σχετικά με τη συμμετοχή των ασθενών στην έρευνα, δημιουργώντας μια κοινή βάση διαδικασιών και ερευνητικών βημάτων, στα οποία και οι δύο πλευρές μπορούν να συνεργαστούν, να παράγουν και να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους. Επιπρόσθετα, το έργο φιλοδοξεί να μεταφράσει όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες σε μία κοινή γλώσσα, τόσο για τους ερευνητές, όσο και για τους ασθενείς, ελαχιστοποιώντας πιθανά καθιερωμένα στερεότυπα, που σχετίζονται με την συμμετοχή των ασθενών σε μεμονωμένες φάσεις της έρευνας ως δείγμα του πληθυσμού που ερευνάται, και εξαλείφοντας κάθε αντίληψη σχετικά με το χάσμα ανάμεσα στην έρευνα και τις ανάγκες του πραγματικού κόσμου.