Επιλογή Σελίδας

Διεθνής Επικαιρότητα

ECPC AGM BRUSSELS 7 – 9 June 2019

Όπως θα έχετε ήδη ενημερωθεί από την ECPC, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρόκειται να πραγματοποιηθεί φέτος στις 7 – 9 Ιουνίου 2019 στις Βρυξέλλες. Μπορείτε να επωφεληθείτε και να δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή ώστε να τακτοποιηθεί άμεσα από την  ECPC η...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (HTA)

Με αφορμή την παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου, η European Cancer Patient Coalition – ECPC, εγκαινίασε μια νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα για ασθενείς και υποστηρικτές, στην οποία παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή των ασθενών και των οργανώσεων...

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ – ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ε.

Ενδεικτική της ισχυρής πολιτικής βούλησης που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επιτάχυνση των διαδικασιών αναγνώρισης των άτυπων φροντιστών ήταν η πρόσφατη προσωρινή συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχετική ευρωπαϊκή...