Επιλογή Σελίδας

Η Ελληνική Πλατφόρμα All.Can Greece

When

08/11/2019    
4:30 μμ - 6:00 μμ

Where

Φόρτωση χάρτη...
  • Η Διεθνής πρωτοβουλία All.Can
  • Επιπτώσεις της αναποτελεσματικότητας του συστήματος της ογκολογικής περίθαλψης στην Ελλάδα. Οφέλη από την ανάπτυξη της Ελληνικής πλατφόρμας All.Can στη βελτίωση της φροντίδας του καρκίνου στην Ελλάδα.
  • Αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας All.Can σε ασθενείς με εμπειρία καρκίνου.
  • Οφέλη από την ανάπτυξη της πλατφόρμας All.Can Grecce
  • Ανεπάρκειες στη νοσηλευτική φροντίδα σε ογκολογικές μονάδες και προτάσεις επίλυσής τους.