Επιλογή Σελίδας

Forum of Innovative Partnership for Action Against Cancer (iPAAC)

When

20/10/2018    

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου συμμετέχει στο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης iPAAC στις 20 Οκτωβρίου 2018.

Η κοινή δράση για την καινοτόμο εταιρική σχέση για την καταπολέμηση του καρκίνου (iPAAC) συγκεντρώνει 24 μέλη κράτη απ’ ολόκληρη την Ευρώπη καθώς οι κύριοι στόχοι είναι η αξιοποίηση των παραδοτέων της κοινής δράσης CANCON και η εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων στον έλεγχο του καρκίνου. Aπό την Ελλάδα συμμετέχει η 7η ΥΠΕ Κρήτης με την Ιατρική Σχολή Κρήτης.