Επιλογή Σελίδας

Εξέλιξη & Καρκίνος

Καρκίνος και Ζωή, μια αέναος σχέση

 

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

29/6 – 1/7 2017

Στο συνέδριο συμμετείχε η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛΛΟΚ κ. Ελένη Ντελιοπούλου με θέμα:

Ενηλικίωση του κινήματος των ασθενών: η γνώση είναι ευθύνη για το αύριο