Γίνετε μέλος

Γίνετε μέλος της ΕΛΛΟΚ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ αποτελεί το επίσημο δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης οργανώσεων ασθενών με καρκίνο. Αριθμεί 42 οργανώσεις – μέλη από όλη την Ελλάδα, συνηγορώντας για όλους τους τύπους καρκίνου, συμπαγών όγκων και αιματολογικών κακοηθειών, κοινών και σπάνιων, καθώς και παιδιατρικών.

Με την ένταξη του Συλλόγου σας στην ΕΛΛΟΚ γίνεστε μέλος σε ένα μεγάλο δίκτυο οργανώσεων ασθενών με καρκίνο στη χώρα μας, το οποίο παρέχει πολύτιμες ευκαιρίες για συνεργασία, ανταλλαγή γνώσεων, συμμετοχή σε κοινές πρωτοβουλίες, που μπορούν να έχουν μεγαλύτερη επίδραση και αποτελεσματικότητα από ό,τι ο κάθε σύλλογος θα μπορούσε να πετύχει ξεχωριστά.

 

Πλεονεκτήματα συμμετοχής:

Ενημέρωση: Πρόσβαση σε αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν θέματα πρόληψης, προσυμπτωματικού ελέγχου, διάγνωσης, καινοτόμων θεραπευτικών επιλογών, σύγχρονης τεχνολογίας, έρευνας και πρόσβασης σε κλινικές μελέτες για τον καρκίνο

Υποστήριξη: Παροχή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη του κοινωνικού έργου του Συλλόγου, από Κοινωνικό/η Λειτουργό, με πληροφόρηση, ενδυνάμωση, καθοδήγηση και συνηγορία στη διεκδίκηση δικαιωμάτων, διασύνδεση και παραπομπή με υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας

Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Ενδυνάμωση και υποστήριξη της λειτουργικής ανάπτυξης των συλλόγων-μελών με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τα μέλη τους

Συμμετοχή στη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για τον καρκίνο: Προώθηση των αιτημάτων, υποστήριξη στην αντιμετώπιση προβλημάτων, συμμετοχή στις διαβουλεύσεις και την υποβολή αιτημάτων για τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Δικτύωση: Τακτική επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών με άλλα μέλη της ΕΛΛΟΚ μέσα από τη συμμετοχή των μελών σε συνέδρια, ημερίδες, workshops, εκστρατείες και άλλες εκδηλώσεις

 

Κριτήρια συμμετοχής:

Μέλη στην Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ μπορούν να γίνουν όλες οι Οργανώσεις Ασθενών με καρκίνο, καθώς και οργανώσεις εθελοντών, οικογενειών και φίλων των ασθενών με καρκίνο, οι οποίες έχουν νομίμως συσταθεί και λειτουργούν στη χώρα μας και των οποίων οι σκοποί, οι δράσεις και το καταστατικό, συμφωνεί και δεν αντιβαίνει εκείνων της Ομοσπονδίας.

Όλα τα μέλη της ΕΛΛΟΚ εκπροσωπούνται σε αυτήν από δύο αντιπροσώπους. Το ετήσιο κόστος συμμετοχής στην ΕΛΛΟΚ είναι 10 ευρώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ΕΛΛΟΚ τηλεφωνικά στο 2107710335 ή με email στο office@ellok.org