Επιλογή Σελίδας

Οδηγός ασθενών για τους καρκινικούς βιοδείκτες

Οι επιπτώσεις του καρκίνου αυξάνονται συνεχώς σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας μεγαλύτερη πίεση στους ασθενείς, τους οικείους τους και τις κοινότητές τους. Παρόλο που ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη, οι νέες διαθέσιμες θεραπευτικές προσεγγίσεις μάς φέρνουν πιο κοντά στη στιγμή που θα έχει γίνει μία ιάσιμη ασθένεια. Η επιστημονική γνώση σχετικά με τον καρκίνο έχει αυξηθεί σημαντικά μέσα στις τελευταίες δύο δεκαετίες, αναδεικνύοντας την ποικιλία όχι μόνο μεταξύ των διαφορετικών τύπων καρκίνου, αλλά και μεταξύ ασθενών με τον ίδιο τύπο καρκίνου, ενώ τονίζει την ανάγκη για προσαρμογή της ογκολογικής φροντίδας στα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενή.

Η ογκολογία ακριβείας, που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, είναι μία προσέγγιση που αξιοποιεί τα δεδομένα του καρκίνου του κάθε ασθενή, ώστε να διαμορφώσει μία εξατομικευμένη θεραπεία. Με την ογκολογία ακριβείας, οι ιατροί μπορούν να αναγνωρίσουν τα μοριακά χαρακτηριστικά ενός όγκου και να επιλέξουν μία θεραπεία που θα είναι περισσότερο αποτελεσματική, καθώς θα στοχεύει τον συγκεκριμένο υπο-τύπο καρκίνου.

Ο Οδηγός ασθενών για τους καρκινικούς βιοδείκτες είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Ασθενών με Καρκίνο (European Cancer Patient Coalition – ECPC), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για ευαισθητοποίηση σχετικά με την εξατομικευμένη ιατρική στον καρκίνο. Στόχος του Οδηγού είναι να βοηθήσει τους ασθενείς που θα λάβουν εξατομικευμένη θεραπεία και τους οικείους τους να κατανοήσουν καλύτερα τους ελέγχους καρκινικών βιοδεικτών που θα διαμορφώσουν το πλάνο θεραπείας τους.

Ο οδηγός “The Patient Guide On Cancer Biomarkers” εκπονήθηκε από τη European Cancer Patient Coalition (ECPC). Η μετάφραση, επιμέλεια, επιχώρια προσαρμογή και έκδοση του εντύπου “Οδηγός Ασθενών για τους Καρκινικούς Βιοδείκτες” υλοποιήθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ με την ευγενική, άνευ όρων, χορηγία των εταιρειών Νοvartis Hellas A.E.B.Ε. & Roche Hellas S.A.

Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος εδώ.