Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου

15:30-16:00 Προσέλευση – Εγγραφές

16:00-16:05 Καλωσόρισμα – Παρουσίαση Προγράμματος

16:05-16:30 Χαιρετισμοί


16:30-18:00 1η Ενότητα: Γνωρίζοντας τις Αιματολογικές Κακοήθειες

16:30-16:35 Συντονιστές

16:35-16:50 Λευχαιμία: Συμπτώματα, διάγνωση, θεραπευτικές επιλογές, επανένταξη

16:50-17:05 Λεμφώματα: – Νέες μορφές αντιμετώπισης

17:05-17:20 Πολλαπλό Μυέλωμα: τι είναι, πως αντιμετωπίζεται

17:20-17:35 Ερωτήσεις – Συμπεράσματα

17:35-18:00 Διάλειμμα

 

18:00-19:15 2η Ενότητα: Νέες διαγνωστικές & θεραπευτικές μέθοδοι των αιματολογικών κακοηθειών

17:00-18:05 Συντονιστές

18:05-18:20 Η εποχή της εξατομικευμένης ιατρικής στην αντιμετώπιση των αιματολογικών κακοηθειών

18:20-18:35 Θεραπείες με CAR-T Cells λεμφοκύτταρα: Προκλήσεις και εμπόδια στην εφαρμογή

18:35-18:50 Η συνδρομή της γενομικής & των γονιδιακών διαγνωστικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων στις αιματολογικές κακοήθειες

18:50-19:05 Η συμβολή των κλινικών μελετών στην αντιμετώπιση των αιματολογικών κακοηθειών

18:55-19:15 Ερωτήσεις – Συμπεράσματα

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου

09:00-09:30 Προσέλευση – Εγγραφές

 

09:30-11:00 3η Ενότητα: Μικροί ήρωες: Αιματολογικές κακοήθειες σε παιδιά και εφήβους

09:30-09:35 Συντονιστές

09:35-09:50 Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών Παιδικής Ηλικίας: προκλήσεις και προοπτικές

09:50-10:05 Αιματολογικές κακοήθειες στην παιδική και εφηβική ηλικία: ιδιαιτερότητες και αντιμετώπιση

10:05-10:20 Πώς μιλάμε στα παιδιά και τους εφήβους για την ασθένεια και την αντιμετώπισή της

10:20-10:35 Ερωτήσεις – Συμπεράσματα

10:35-11:00 Διάλειμμα

 

11:00 – 13:00 4η Ενότητα: Πολιτικές στην Ελλάδα και την Ευρώπη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αιματολογικών κακοηθειών

11:00 – 11:05 Συντονιστές

11:05-11:20 Οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη βελτίωση της αντιμετώπισης των αιματολογικών κακοηθειών και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου

11:20-11:35 Ελλείψεις & μη καλυπτόμενες ανάγκες των ασθενών στην αιματολογική περίθαλψη και φροντίδα ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες στην Ελλάδα

11:35-11:50 Κοινωνικές, οικονομικές & επαγγελματικές επιπτώσεις για τους ασθενείς & τους οικείους τους

11:50-12:50 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ -Η ασθενοκεντρική προσέγγιση ως μοχλός για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες (με τη συμμετοχή των ομιλητών της 4ης Ενότητας και ασθενών)

12:50-13:00 Κλείσιμο Ημερίδας