Επιλογή Σελίδας
Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος

Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος

Συντονιστής Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής, Μονάδας Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Μονάδας Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

Σπούδασε Ιατρική και Αιματολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και μετεκπαιδεύτηκε στο νοσοκομείο Hammersmith του Λονδίνου.

Είναι Συντονιστής Διευθυντής της Αιματολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Γεώργιος Παπανικολάου στην οποία λειτουργούν: Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής θεραπείας, Δημόσια Τράπεζα Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος και εξειδικευμένα Εργαστήρια.

Ανάπτυξε το πρόγραμμα αλλογενών μεταμοσχεύσεων το 1990, δημιούργησε τη Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, συνέβαλε στη δημιουργία και ανάπτυξη των εργαστηρίων της Κλινικής και της Τράπεζας ΟΠΑ. Διαθέτει πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο με περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις και 1200 ανακοινώσεις σε συνέδρια.

Συνέβαλε στη δημιουργία του «Δικτύου Εθελοντών Δοτών Αιμοπεταλίων», εξέδωσε τον «Ιατρικό Οικογενειακό Οδηγό», τον οποίο διένειμε δωρεάν, ξεκίνησε την καμπάνια ενημέρωσης για τη χρησιμότητα του ΟΠΑ, το ρόλο των Ιδιωτικών Τραπεζών και τον αγώνα δημιουργίας Δικτύου Δημοσίων Τραπεζών.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος του πρώτου ΔΣ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, μέλος του ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για 12 έτη, πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και των Τμημάτων της «Μεταμοσχεύσεων Αιμοποιητικών Κυττάρων», «Λεμφοϋπερπλαστικών Νόσων» και «Μακεδονίας-Θράκης». Ίδρυσε την Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής και υπήρξε ο πρώτος πρόεδρός της. Είναι πρόεδρος του Τμήματος Λεμφοϋπερπλαστικών Νόσων της ΕΑΕ και μέλος του Ιδρύματος της ΕΑΕ.