Επιλογή Σελίδας
Γιώργος Βασιλόπουλος

Γιώργος Βασιλόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Εργαστήριο Γενετικής και Γονιδιακής Θεραπείας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών

Ο Dr Γ. Βασιλόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Αιματολογίας (Αιματολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ, Τμήμα Γενετικής και Γονιδιακής Θεραπείας). Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και εκπαιδεύτηκε στην Κλινική και Πειραματική Αιματολογία στο Hematolog Lab, Karolinska Hospital (Stockholm, Sweden), στo Hematology Division, Hammersmith Hospital (London, UK) και στην Α΄ Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική, Λαϊκόν Νοσοκομείο. Πήρε το MSc Degree in Hematology από το Royal Postgraduate Medical School (Hammersmith Hospital, London, UK) και το Διδακτορικό του από το ΕΚΠΑ. Στην μεταπτυχιακή και επαγγελματική του δραστηριότητα ασχολήθηκε με την ανοσοθεραπεία της Λευχαιμίας και στη συνέχεια με την ταυτοποίηση των μοριακών βλαβών της β-Μεσογειακής Αναιμίας (βΜΑ) στην Ελλάδα (Διδακτορική Διατριβή).