Επιλογή Σελίδας
Δρ. Ειρήνη Κατωδρύτου

Δρ. Ειρήνη Κατωδρύτου

Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ Αιματολογικής Κλινικής, A.N.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

Γεννήθηκε στη Κύπρο. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. και ειδικεύθηκε στην Αιματολογία. Εργάσθηκε ως επιμελήτρια στο Αιματολογικό τμήμα του Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» (1999-2006). Από το 2006 εργάζεται στην Αιματολογική Κλινική του Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», από το 2013, με τίτλο Διευθύντριας. Είναι Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Μετεκπαιδεύτηκε στη Μονάδα Μεταμόσχευσης/Κυτταρικής θεραπείας του Νοσοκομείου Royal Free (Λονδίνο) και πργματοποιησε έρευνα στην ανοσοβιολογική θεραπεία του Πολλαπλού Μυελώματος (ΠΜ). Είναι συγγραφέας πολλών ερευνητικών εργασιών που παρουσιάσθηκαν σε Ελληνικά/Διεθνή Συνέδρια και δημοσιεύθηκαν σε διεθνή Αιματολογικά περιοδικά. Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες διαλέξεις σε συνέδρια/ημερίδες με αντικείμενο το ΠΜ. Είναι γραμματέας της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης του ΠΜ. Είναι μέλος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (Ε.Α.Ε.) και της Κυπριακής Αιματολογικής Εταιρείας. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Ε. και γραμματέας του τμήματος Λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού HEAMA και του Editorial Advisory Board του περιοδικού American Journal of Hematology και κριτής άρθρων σε διεθνή Αιματολογικά περιοδικά.