Επιλογή Σελίδας
Ιωάννης Μπάτσης

Ιωάννης Μπάτσης

Επιμελητής Α', Αιματολογική Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γ.Ν.Θ. ″Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ″

Ο Κος Μπάτσης ολοκλήρωσε την ειδίκευσή του ως Αιματολόγος το 2004, στην Αιμ/κή-ΜΜΜΟ του Νοσ. Γ. Παπανικολάου όπου και εργάζεται μέχρι σήμερα. Το 2008 και για ένα χρόνο, εργάστηκε ερευνητικά στη χρήση μεσεγχυματικών στρωματικών κυττάρων ως θεραπεία της οξείας νόσου του μοσχεύματος κατά ξενιστή, στο Karolinska University Hospital, Stockholm.
Το κέντρο που εργάζεται είναι μεταξύ των ευρωπαικών κέντρων με τη μεγαλύτερη εμπειρία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων: διενεργούνται κατ’έτος, 90-100 μεταμοσχεύσεις, αυτόλογες και αλλογενείς από δότες συμβατούς συγγενείς, εθελοντές, απλοταυτόσημους και ομφαλοπλακουντικού αίματος. Η ΜΜΜΟ και τα υποστηρικτικά σε αυτή εργαστήρια-τμήματα αποτελεί τη μοναδική διαπιστευμένη κατά JACIE μονάδα μεταμόσχευσης στην Ελλάδα και μία από τις λίγες στην Ευρώπη.
Το κλινικό του ενδιαφέρον και τεχνογνωσία εστιάζεται στη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων για αιματολογικές κακοήθειες. Αποτελεί μέλος μιας δυναμικής ομάδας μεταμοσχευτών και είναι υπεύθυνος των ΕΙ της ΜΜΜΟ για την αξιολόγηση υποψηφίων δοτών και τον προμεταμοσχευτικό έλεγχο δοτών και ασθενών προς μεταμόσχευση, για την ενημέρωση των ασθενών και των οικείων τους σχετικά με τη μεταμόσχευση, για την επιλεξιμότητα των ασθενών και την κινητοποίηση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Παρακολουθεί κλινικά ασθενείς κατά την πρώιμη ή απώτερη περίοδο μετά τη μεταμόσχευση, ως προς την πορεία της μεταμόσχευσης και την αντιμετώπιση επιπλοκών από τη διαδικασία.