Επιλογή Σελίδας

Οι θεράποντες ιατροί θα πρέπει να παρέχουν στον ασθενή βεβαίωση σχετικά με τον λόγο και τη διάρκεια φιλοξενίας του (αριθμός θεραπειών, ημέρες εξετάσεων, κτλ.) καθώς και το νοσοκομείο στο οποίο αυτές θα λάβουν χώρα.

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρουν όνομα και στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και του θεράποντος/των ιατρών, αν υπάρχουν, στο νοσοκομείο που θα λάβει ο ασθενής τη θεραπεία του.