Επιλογή Σελίδας

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου σε συνεργασία με την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Πειραιώς Real Estate Α.Ε., υλοποιεί από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι και σήμερα, και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, πρόγραμμα φιλοξενίας ασθενών με καρκίνο και των συνοδών τους, οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινηθούν από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας σε μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) για τη θεραπεία τους.

Η διαμονή σε έτοιμα προς χρήση, επιπλωμένα και εξοπλισμένα διαμερίσματα είναι δωρεάν για τους ασθενείς και έναν/μία συνοδό τους και αφορά κυρίως άτομα που προβλέπεται να έχουν μακροχρόνια διαμονή (δέκα και πλέον ημερών) και αντιμετωπίζουν αντικειμενικά προβλήματα εξασφάλισης στέγης, ενώ δίνεται προτεραιότητα σύμφωνα με τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα.

Τα διαμερίσματα, τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα, παραδίδονται κάθε φορά προς χρήση στους ωφελούμενους, αφού πρώτα απολυμανθούν και αφού έχει απαραιτήτως προηγηθεί προγραμματισμός της διαμονής των ενδιαφερομένων ασθενών από το γραφείο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους οι ασθενείς λαμβάνουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη από Κοινωνική Λειτουργό, η οποία υποδέχεται τα αιτήματά τους και μεριμνά για τη διασύνδεσή τους με άλλους φορείς και οργανώσεις ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Από την αρχή του προγράμματος, τον Ιούνιο του 2020, μέχρι το τέλος του 2022, έχουν εξυπηρετηθεί περισσότεροι από 260 ασθενείς και 210 συνοδοί τους, ενώ το καλοκαίρι του 2021 βραβεύτηκε για την προσφορά του.

Το πρόγραμμα φιλοξενίας, προβλέπεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2023. Τα προς διάθεση διαμερίσματα είναι συνολικά είκοσι έξι (26): δεκατέσσερα (14) στην Αττική, επτά (7) στη Θεσσαλονίκη και πέντε (5) στην Πάτρα.