Επιλογή Σελίδας

Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας

Με αφορμή την παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου, ο Ευρωπαϊκός Συνασπισμός Ασθενών με Καρκίνο (European Cancer Patient Coalition – ECPC) εγκαινίασε μια νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα για ασθενείς και υποστηρικτές, στην οποία μπορεί κάποιος να βρει πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή των ασθενών και των οργανώσεων ασθενών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (Health Technology Assessment – ΗΤΑ). Ο στόχος της πλατφόρμας είναι να ενδυναμώσει τις οργανώσεις ασθενών να διεκδικήσουν μεγαλύτερο ρόλο σε εθνικό επίπεδο, τη στιγμή μάλιστα που σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σε εξέλιξη ο διάλογος για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας.

Η νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα θα εφοδιάσει τα μέλη των οργανώσεων ασθενών με την απαραίτητη γνώση για τη συμμετοχή τους στις διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η πλατφόρμα καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, από την ανάπτυξη φαρμάκων και την αξιολόγησή τους ως μέρος των αξιολογήσεων τεχνολογιών υγείας (ΗΤΑ) θέματα αποζημίωσης θεραπειών – γιατί δεν αποζημιώνονται οι ίδιες θεραπείες σε όλες τις χώρες; πως μπορούν οι οργανώσεις ασθενών να συμμετάσχουν, κ.α. Η πλατφόρμα καλύπτει ακόμα την πρόσφατη και πολύ σημαντική Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛ.Ο.Κ έχει αναφερθεί πολλές φορές, στην ανάγκη θεσμικής εκπροσώπησης ασθενών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας (Health Technology Assessment – ΗΤΑ), καθώς πιστεύουμε ότι η βιωματική γνώση των ασθενών, η άποψή τους και η εμπειρία τους είναι πολύτιμες.

Οι τελικοί αποδέκτες των τεχνολογιών υγείας θα είναι οι ίδιοι οι ασθενείς, οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεάσουν άμεσα την υγεία και τη ζωή τους, γι’ αυτό και θεωρούμε ότι η συμμετοχή τους είναι επιβεβλημένη.

Τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς, λοιπόν.

Γιατί οι ασθενείς έχουν κάθε δικαίωμα να μιλούν για όλα τα θέματα

που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των θεραπειών τους.


Για να ξεκινήσετε την λειτουργία ηλεκτρονικής μάθησης πατήστε στην παρακάτω εικόνα