Ημερίδες – Εκστρατείες

Η ΕΛΛΟΚ μένοντας σταθερή στην επιλογή της για συνεχή επιμόρφωση των μελών της και ενδυνάμωση τους, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του διττού ρόλου τους ως πολιτών, αλλά και ως στελεχών Συλλόγων Ασθενών με Καρκίνο, υλοποιεί ένα κύκλο τεσσάρων εκπαιδευτικών σεμιναρίων εξ αποστάσεως, τα οποία θα είναι ανοιχτά και σε όλους τους πολίτες που επιθυμούν να επιμορφωθούν.

Στόχος των σεμιναρίων είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσω της καλλιέργειας βασικών ικανοτήτων και συμπεριφορών που αφορούν στη διαχείριση της πληροφορίας, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, αλλά και στο σχεδιασμό συνεργατικών δραστηριοτήτων.

Με τη δράση αυτή, ενδυναμώνουμε έμπρακτα τα μέλη μας και δίνουμε το αισιόδοξο μήνυμα της συνεχούς εκπαίδευσης και αφοσίωσης στους σκοπούς και το όραμά μας για ολοκληρωμένη φροντίδα κάθε ασθενούς με καρκίνο και υποστήριξη των επιβιωσάντων.

Δρ. Ειρήνη Αγαπηδάκη

Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

Dr. Cary Adams

Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Ένωσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου Union for International Cancer

Prof. Tit Albreht

Coordinator of EU Joint Actions – National Institute of Public Health of Slovenia