Ημερίδες – Εκστρατείες

Διαδικτυακή Ημερίδα για τους Βιοδείκτες

Η έρευνα “Unlocking the Potential of Precision Medicine in Europe”, της οποίας η παρουσίαση θα εστιάσει στα αποτελέσματα που αφορούν τη χώρα μας, υλοποιήθηκε το 2020 από

  • το Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας για την Παθολογία (IQN-Path),
  • τον Ευρωπαϊκό Συνασπισμό Ασθενών με Καρκίνο (E.C.P.C) και
  • την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (E.F.P.I.A).

Η Ημερίδα στοχεύει στην ενημέρωση των αρμοδίων φορέων για τα αποτελέσματα για τη χώρα μας της ευρωπαϊκής έρευνας βιοδεικτών, σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Επίσης στοχεύει στο να αναδείξει το επίπεδο της πρόσβασης των ασθενών στους ογκολογικούς βιοδείκτες και της ποιότητας των εξετάσεων στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες, επισημαίνοντας τις ανεπάρκειες του συστήματος σήμερα και προτείνοντας συστάσεις βελτίωσης του περιβάλλοντος αποζημίωσης και του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας.

Η έρευνα καταγράφει και αξιολογεί την υπάρχουσα διαθεσιμότητα, ποιότητα και τους τρόπους αποζημίωσης των βιοδεικτών στα κράτη της Ε.Ε. και στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξετάζει τις ανεπάρκειες, τις προκλήσεις και τα εμπόδια, τα οποία τα ευρωπαϊκά κράτη – μεταξύ των οποίων και η χώρα μας – καλούνται να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν προκειμένου να ενσωματώσουν τα τεστ βιοδεικτών στις νέες εξελιγμένες θεραπευτικές επιλογές.

Επιπροσθέτως, καταδεικνύει τις εξαιρετικές προοπτικές που ανοίγουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των βιοδεικτών για την εφαρμογή της εξατομικευμένης ιατρικής, την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας καθώς και των κοινωνικοοικονομικών ωφελειών που μπορούν να προκύψουν για τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας.Ταυτόχρονα, ως επιστέγασμα των αποτελεσμάτων της έρευνας προτείνει συστάσεις βιώσιμων πολιτικών προς βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης των ασθενών και της ποιότητας των νέων θεραπειών με την χρησιμοποίηση βιοδεικτών.

Με το παρόν σύστημα, η τελευταία επικαιροποίηση της λίστας των αποζημιούμενων βιοδεικτών έγινε το 2014 (ΦΕΚ 1511/Β/6.6.2014) με προσθήκη το 2018, χωρίς όμως την πλήρη εφαρμογή της. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να αναδειχθεί η αξία των νέων βιοδεικτών για την εφαρμογή της εξατομικευμένης ιατρικής και την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας για κάθε ασθενή και η ανάγκη πρόβλεψης του τρόπου διασφάλισης ποιότητας των διαγνωστικών εξετάσεων μέσα από έναν παραγωγικό διάλογο για τα επόμενα βήματα ενός ευέλικτου και αποδοτικού συστήματος πρόσβασης των ασθενών σε υψηλής ποιότητας εξετάσεις βιοδεικτών.

Αυτό θα βοηθήσει στην εξομάλυνση των σημερινών στρεβλώσεων τόσο στην αποζημίωση των βιοδεικτών όσο και στη διασφάλιση της ποιότητας των εξετάσεων και θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να  ενισχύσει την ιατρική ακριβείας και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών όπως η αλληλούχιση νέας γενιάς -NGS σύμφωνα με τις επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες σε ένα πλαίσιο οικονομικής αποδοτικότητας.

Η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη διαχείριση των βιοδεικτών στην Ελλάδα θα δώσει τη δυνατότητα  απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών σε διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες που προσφέρουν το μέγιστο κλινικό όφελος, σήμερα και θέτει τις αυριανές βάσεις για τη διαχείριση της αυξανόμενης ζήτησης για ιατρική ακριβείας στην ογκολογία. Θα βοηθήσει επίσης στην εξομάλυνση των σημερινών στρεβλώσεων τόσο στην αποζημίωση των βιοδεικτών, όσο και στη διασφάλιση της ποιότητας των εξετάσεων και θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να  ενισχύσει την ιατρική ακριβείας και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, όπως η αλληλούχιση νέας γενιάς -NGS σύμφωνα με τις επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Πέραν της ενημέρωσης των αρμοδίων φορέων και της ογκολογικής κοινότητας, επιδιώκεται η ενημέρωση των 40 συλλόγων ασθενών που εκπροσωπεί η ΕΛΛ.Ο.Κ. σε όλη την Ελλάδα, των ασθενών, του κοινού,και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σχετικά με την αξία που προστίθεται στην ογκολογική περίθαλψη και τις προοπτικές που ανοίγονται για τη βελτίωση της αντιμετώπισης του καρκίνου, με τις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και τη συνδρομή των νεότερων βιοδεικτών στη αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

 

Διαβάστε περισσότερα:

  1. Unlocking the potential of precision medicine in Europe- 2021

https://www.efpia.eu/media/589727/unlocking-the-potential-of-precision-medicine-in-europe.pdf

  1. Unlocking the potential of precision medicine in Europe – improving cancer care through broader access to quality biomarker testing -2021

https://www.efpia.eu/media/589673/biomarker-testing-summary-final-version.pdf

  1. Access to Personalised Oncology in Europe : a report by LSE consulting, commissioned by EFPIA and contributed by the CDDF (November 2020)

https://efpia.eu/media/580518/access-to-personalised-oncology-in-europe.pdf

  1. Joint Position Paper on Personalised Oncology Value of personalised oncology treatments and biomarkers

https://www.efpia.eu/media/413391/191204-joint-cddf-ecpc-eop-position-paper-on-precision-oncology-final.pdf

  1. CDDF MULTI – STAKEHOLDER WORKSHOP on Biomarkers and Patient Access to Personalised Oncology Drugs in Europe 24th and 25th September 2018 Meeting report

https://cddf.org/files/2018/11/CDDF-Biomarker-Meeting-Report-Final.pdf

  1. Call for Action: Biomarkers in the Era of Medicines Francesco de Lorenzo, ECPC President -2017

https://ecpc.org/wp-content/uploads/2017/12/ECPC_Call_for_Action-Francesco_De_Lorenzo.pdf

  1. Cancer Biomarkers in the Era of Personalized Medicine -2017

https://ecpc.org/wp-content/uploads/2017/12/ECPC_BiomarkersEventReport.pdf

Roche
Εταιρική Παρουσίαση

Η Roche αποτελεί πρωτοπόρο εταιρεία παγκοσμίως στους Κλάδους Φαρμάκων και Διαγνωστικών και εστιάζει στην προαγωγή της επιστήμης με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Η Roche προσφέρει εξατομικευμένη φροντίδα υγείας συνδυάζοντας τη δυναμική των Κλάδων Φαρμάκου και Διαγνωστικών καθώς επίσης και το αναπτυσσόμενο πεδίο των ιατρικών προσεγγίσεων που βασίζονται σε πραγματικά κλινικά δεδομένα. Η Roche συνεργάζεται με φορείς σε κάθε τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας προκειμένου να παρέχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε κάθε άνθρωπο.

Η Roche είναι η μεγαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας στον κόσμο, με ένα διευρυμένο φάσμα φαρμακευτικών θεραπειών στην ογκολογία, την ανοσολογία, τα λοιμώδη νοσήματα, την οφθαλμολογία και τις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η Roche κατέχει επίσης ηγετική θέση παγκοσμίως στα in vitro διαγνωστικά και την ιστολογική διάγνωση του καρκίνου, καθώς και τη διαχείριση της νόσου του διαβήτη. Τα τελευταία χρόνια, η Roche έχει επενδύσει στην ανάλυση του γονιδιωματικού προφίλ και σε συνεργασίες που αφορούν σε δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής και έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα εταιρεία-συνεργάτη στο πεδίο της ιατρικής γνώσης.

Από το έτος ίδρυσής της, το 1896, η Roche εξακολουθεί να αναζητά καλύτερους τρόπους πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας πολλών παθήσεων, και να προσφέρει σημαντικό όφελος  στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, η εταιρεία, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, συνεργάζεται με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Περισσότερα από τριάντα φάρμακα που έχουν αναπτυχθεί από τη Roche συμπεριλαμβάνονται στον Πρότυπο Κατάλογο Βασικών Φαρμάκων του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), μεταξύ αυτών πολύτιμα για τη ζωή αντιβιοτικά, ανθελονοσιακά και αντικαρκινικά φάρμακα. Επιπλέον, για δέκατη τρίτη συνεχή χρονιά, η Roche έχει αναγνωριστεί ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες στον Κλάδο του Φαρμάκου βάσει των Δεικτών Βιωσιμότητας Dow Jones.

Astra Zeneca
Εταιρική Παρουσίαση

Σχετικά με την AstraZeneca

 Η AstraZeneca είναι μια διεθνής βασισμένη στην επιστήμη βιοφαρμακευτική εταιρεία, η οποία εστιάζεται στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και εμπορία συνταγογραφούμενων φαρμάκων, κυρίως για τη θεραπεία νόσων σε τρία θεραπευτικά πεδία – Ογκολογία, Καρδιαγγειακά Νοσήματα, Νεφρικές παθήσεις & Μεταβολικά Νοσήματα και Αναπνευστικές παθήσεις. Η εταιρεία δραστηριοποιείται, επίσης, επιλεκτικά στους τομείς αυτοάνοσων νοσημάτων, νευροεπιστημών και λοιμωδών νοσημάτων. Η AstraZeneca ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα σε περισσότερες από 100 χώρες και τα καινοτόμα της φάρμακα χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως. www.astrazeneca.com

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three therapy areas – Oncology, Cardiovascular, Renal & Metabolism and Respiratory. The Company also is selectively active in the areas of autoimmunity, neuroscience and infection. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. www.astrazeneca.com

 

Roche Εταιρική Παρουσίαση

Η Roche αποτελεί πρωτοπόρο εταιρεία  παγκοσμίως στον Κλάδο Φαρμάκων και Διαγνωστικών και εστιάζει στην προαγωγή της επιστήμης με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Ο συνδυασμός της δυναμικής των Κλάδων Φαρμάκου και Διαγνωστικών υπό την ίδια στέγη, έχουν καταστήσει τη Roche ηγέτιδα στην εξατομικευμένη θεραπεία – μια στρατηγική που έχει στόχο να προσφέρει σε κάθε ασθενή την κατάλληλη θεραπεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.Η Roche είναι η μεγαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας στον κόσμο, με ένα διευρυμένο φάσμα φαρμακευτικών θεραπειών  στην ογκολογία, την ανοσολογία, τα λοιμώδη νοσήματα, την οφθαλμολογία και τις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.roche.comwww.roche.gr.

Καίτη Αποστολίδου

Πρόεδρος ΕΛΛΟΚ

Γιώργος Καπετανάκης

Γραμματέας του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών Πιερίας

Ολύμπιος Παπαδημητρίου

Πρόεδρος, Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) & Γενικός Διευθυντής, Novo Nordisk Ελλάς

Καθηγητής Νicola Normanno

Πρόεδρος του Διεθνούς Δικτύου Ποιότητας για την Παθολογία (IQN Path) και της Ιταλικής Εταιρίας Καρκίνου, μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ιατρικής Ογκολογίας (ESMO) και της Αμερικανικής Ένωσης Έρευνας για τον Καρκίνο (AACR), Επικεφαλής του Τμήματος Κυτταρικής Βιολογίας & Βιοθεραπείας του Νοσοκομείου της Νάπολι

Dr Verena Ahnert

Partner in the Life Science practice at L.E.K. Consulting

Lea Ralph

L.E.K. Consultant

Αφροδίτη Nόννη

MD, PhD, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Ζενια Σαριδάκη

Παθολόγος Ογκολόγος Πρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος “Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ” Κλινική “Ασκληπιείον Κρήτης”

Κώστας Σταματόπουλος

Διευθυντής ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ, Συντονιστής ΕΔΙΑΟ

Αγγελική Αγγέλη

Chief Portfolio Value Officer – Roche