Ημερίδες – Εκστρατείες

Γνωρίζουμε τα ασφαλιστικά δικαιώματα των ογκολογικών ασθενών

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις χρεώσεις που αφορούν διενέργεια εξετάσεων ή θεραπειών σε συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία 

Χρειάζεται να υποβληθώ σε ακτινοθεραπείες. Αν πραγματοποιηθούν σε ιδιώτη πάροχο, θα χρειαστεί να πληρώσω; 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), όσοι δικαιούχοι πραγματοποιούν νοσηλεία για ακτινοθεραπεία σε ιδιωτικά κέντρα δεν επιβαρύνονται συμμετοχή. Οφείλετε να πληρώσετε μόνο για την ιατρική αμοιβή. Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ποσού για οποιαδήποτε άλλη σχετική με τη θεραπεία χρέωση. 

Αντίθετα, η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική – Ακτινοθεραπεία αποτελεί κλειστό νοσήλιο. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο της θεραπείας (μαζί με την ιατρική αμοιβή) περιλαμβάνεται στην τιμή αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ και ο ασφαλισμένος δεν υποχρεούται στην καταβολή καμίας επιπρόσθετης χρέωσης.

Βρείτε εδώ τη σχετική απάντηση στην ενότητα “Συχνές Ερωτήσεις” (ερώτηση 1) από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, μαζί με την παραπομπή στη σχετική Εγκύκλιο του 2013, η οποία είναι ακόμα σε ισχύ: https://www.eopyy.gov.gr/faq/%CE%91%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9 

Σε κάθε περίπτωση, στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας δοθεί από τον ιδιώτη πάροχο θα πρέπει να αναφέρονται ρητά οι αναλυτικές χρεώσεις. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε καταχρηστική ή μη τεκμηριωμένη χρέωση, δεν έχετε υποχρέωση να πληρώσετε και μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στον ΕΟΠΥΥ.

Οι καταγγελίες στον ΕΟΠΥΥ υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, όπου αναφέρονται τα στοιχεία του καταγγέλλοντα (ονοµατεπώνυµο, ΑΜΚΑ, τηλέφωνο, email επικοινωνίας), αναλυτική περιγραφή της καταγγελλόμενης υπόθεσης και στοιχεία του καταγγελλόµενου. Η καταγγελία υποβάλλεται αυτοπροσώπως στην Αυτοτελή ∆ιεύθυνση Ελέγχου Συβάσεων & Παρόχων ή ταχυδρομικά (στη διεύθυνση Μενάνδρου 64 Α, 10432, Αθήνα), καθώς και µε µμήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dk4.t1@eopyy.gov.gr 

Οι καταγγελίες θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση µέσω GOV.GR ή από ΚΕΠ, στην οποία ο καταγγέλων ρητά θα συναινεί στην επεξεργασία των απλών και ευαίσθητων προσωπικών του δεδομένων βάσει του ν. 4624/2019, καθώς και για την περαιτέρω χρήση των στοιχείων του στο χειρισμό της υπόθεσης και θα περιγράφει συνοπτικά το περιεχόμενο της καταγγελίας του.

Βρείτε εδώ το Άρθρο 12, παρ. 1. γ) του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ): https://eopyy.gov.gr/Files/%CE%A6%CE%95%CE%9A%204898%20%CF%84%20%CE%92%202018%20-%20%CE%9D%CE%95%CE%9F%CE%A3%20%CE%95.%CE%9A.%CE%A0.%CE%A5%2001%2011%202018.pdf 

Είμαι καρκινοπαθής. Αν πραγματοποιήσω παρακλινικές εξετάσεις σε ιδιώτες παρόχους, οφείλω συμμετοχή;

Για τη διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων (αιματολογικές, βιοχημικές, ορμονολογικές, ακτινολογικές, αξονική και μαγνητική τομογραφία, μέτρηση οστικής πυκνότητας, σπινθηρογράφημα, κ.α.), αν έχετε πιστοποιημένη από επιτροπή ΚΕΠΑ αναπηρία άνω του 80%, για οποιαδήποτε πάθηση, δεν οφείλετε να καταβάλλετε συμμετοχή. Για ποσοστό αναπηρίας κάτω του 80% ισχύει ό,τι για όλους τους ασφαλισμένους (συμμετοχή 15% επί της τμηματικής αξίας).

Δείτε περισσότερα στο Άρθρο 6 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ): https://eopyy.gov.gr/Files/%CE%A6%CE%95%CE%9A%204898%20%CF%84%20%CE%92%202018%20-%20%CE%9D%CE%95%CE%9F%CE%A3%20%CE%95.%CE%9A.%CE%A0.%CE%A5%2001%2011%202018.pdf 

Χρειάζεται να υποβληθώ σε εξέταση PET/CT. Θα χρειαστεί να πληρώσω συμμετοχή; 

Στην περίπτωση που υπάρχει κάποια από τις παρακάτω διαγνώσεις, δεν οφείλετε να πληρώσετε κάποια συμμετοχή για διεξαγωγή εξέτασης PET/CT σε ιδιώτη πάροχο: Διαγνώσεις κατά ICD-10 C15 – Καρκίνος οισοφάγου / Σταδιοποίηση (προ χειρουργικής επέμβασης) C18, C19, C20 – Καρκίνος παχέος εντέρου / Σταδιοποίηση (προ θεραπευτικής μεταστασεκτομής) C34 – Μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα / Σταδιοποίηση κατά την αρχική διάγνωση C34 – Μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα / Σταδιοποίηση μετά από θεραπεία C43 – Μελάνωμα / Σταδιοποίηση (για απομακρυσμένες μεταστάσεις) C53 – Καρκίνος τραχήλου μήτρας / Υποτροπή C56 – Καρκίνος ωοθηκών / Υποτροπή C62 – Όρχεις / Υποτροπή σεμινώματος C73 – Καρκίνος θυρεοειδούς / Υποτροπή (εφόσον το ολόσωμο σπινθηρογράφημα με Ι-131 είναι αρνητικό και η θυρεοσφαιρίνη αυξημένη) C00 έως και C14, C30, C31, C32, C76.0 – Καρκίνος Κεφαλής Τραχήλου / Διάγνωση (αγνώστου πρωτοπαθούς) C00 έως και C14, C30, C31, C32, C76.0 – Καρκίνος Κεφαλής Τραχήλου / Σταδιοποίηση C00 έως και C14, C30, C31, C32, C76.0 – Καρκίνος Κεφαλής Τραχήλου / Υποτροπή C80 – Νεοπλασία αγνώστου πρωτοπαθούς / Διάγνωση C81 – Νόσος Hodgkin / Έλεγχος υπολειπόμενης νόσου μετά από θεραπεία C83 – Υψηλής κακοήθειας μη Hodgkin λέμφωμα διάχυτο εκ μεγάλων Β κυττάρων / Έλεγχος υπολειπόμενης νόσου μετά από θεραπεία R91 – Μονήρης όζος.

Για όλες τις υπόλοιπες διαγνώσεις των παραπεμπτικών, απαιτείται ηλεκτρονική αποστολή σχετικού αιτήματος έγκρισης προς το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ. Το αίτημα αποστέλλει ο θεράπων ιατρός που συνταγογραφεί την εξέταση.

Δείτε περισσότερα εδώ: https://www.eopyy.gov.gr/article/2e0ecdf0-e23a-480f-829b-6ed65975b294 

 

Χρειάζεται να πληρώσω συμμετοχή για φάρμακα υποστηρικτικά χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας και για φάρμακα αντιμετώπισης των επιπλοκών του καρκίνου ή της θεραπείας;

Για τα φάρμακα που είναι υποστηρικτικά της χημειοθεραπείας ή της ακτινοθεραπείας, για φάρμακα αντιμετώπισης των επιπλοκών του καρκίνου και για φάρμακα αντιμετώπισης των επιπλοκών της θεραπείας δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε. Η συμμετοχή των ασθενών με καρκίνο για είναι μηδενική, σύμφωνα με το Υπ. Αριθμ. Δ3(α)/Γ.Π.οικ.97186/13/12/2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.e-prescription.gr/wp-content/themes/e-syntagografisi/files/20190207_eggrafo_yy_97186_13122018.pdf 

Είμαι ασθενής με καρκίνο, ασφαλισμένος στον ΕΟΠΥΥ, και θα νοσηλευτώ σε ιδιωτική κλινική. Θα χρεωθώ για τα αναλώσιμα υγειονομικά υλικά;

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), οι ασθενείς με νεοπλασματικό νόσημα δεν  καταβάλλουν συμμετοχή για τα ακόλουθα υλικά: αναλώσιμα συσκευών εντερικής και παρεντερικής σίτισης, αναλώσιμα συσκευών συνεχούς έγχυσης φαρμάκων, αναλώσιμα συσκευών συνεχούς αναπνευστικής υποστήριξης σε ασθενείς που φέρουν τραχειοστομία ή αναλώσιμα συσκευών που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του συνδρόμου άπνοιας του ύπνου (υπνική άπνοια). 

Δείτε περισσότερα στο Άρθρο 47 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ): https://eopyy.gov.gr/Files/%CE%A6%CE%95%CE%9A%204898%20%CF%84%20%CE%92%202018%20-%20%CE%9D%CE%95%CE%9F%CE%A3%20%CE%95.%CE%9A.%CE%A0.%CE%A5%2001%2011%202018.pdf 

Είμαι καρκινοπαθής. Δικαιούμαι δωρεάν διατροφικά σκευάσματα;

Ορισμένες περιπτώσεις ασθενών με καρκίνο δικαιούνται, υπό προϋποθέσεις, δωρεάν ειδικά διατροφικά σκευάσματα, ύστερα από συνταγογράφηση του θεράποντος ιατρού. 

Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 10 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.amea.gov.gr/legislation/7/912 

Είμαι ασθενής με καρκίνο. Δικαιούμαι κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων μου, αν μετακινηθώ σε άλλη περιοχή από τον τόπο μόνιμης κατοικίας μου για να κάνω τις θεραπείες μου; 

Εφ’όσον οι θεραπείες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε κάποια υγειονομική δομή κοντά στον τόπο μόνιμης κατοικίας σας, προβλέπεται αποζημίωση των οδοιπορικών εξόδων μετάβασης και επιστροφής για τον ασθενή και έναν/μία συνοδό.

Για την αποζημίωση απαιτούνται: α) Αιτιολογημένη βεβαίωση Διευθυντή Νοσοκομείου ΕΣΥ, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού, του τόπου κατοικίας του ασθενή ή ειδικευμένου ιατρού, θεράποντος του ασθενή, για την αδυναμία αντιμετώπισης της πάθησης ή διενέργειας εξέτασης ή των αναγκαίων παρακλινικών εξετάσεων στον τόπο κατοικίας του ασθενή, β) Αντίγραφα των εξετάσεων ή του εξιτηρίου σε περίπτωση νοσηλείας του ασθενή, γ) Απόδειξη καταβολής του αντιτίμου των εισιτηρίων ή αποδείξεων βενζίνης, καθώς και απόδειξη διοδίων, κατά την ημέρα μετάβασης και επιστροφής. 

Η αίτηση για αποζημίωση των εξόδων μετακίνησης μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά σε αυτον τον σύνδεσμο, επιλέγοντας “Ατομικά στοιχεία παροχών”, στη συνέχεια “Υποβολή” και “Έξοδα μετακίνησης ασθενών”:

Δείτε περισσότερα στο Άρθρο 56 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ): https://eopyy.gov.gr/Files/%CE%A6%CE%95%CE%9A%204898%20%CF%84%20%CE%92%202018%20-%20%CE%9D%CE%95%CE%9F%CE%A3%20%CE%95.%CE%9A.%CE%A0.%CE%A5%2001%2011%202018.pdf 

Τι ισχύει για τον γονιδιακό έλεγχο για μετάλλαξη των γονιδίων BRCA1 και BRCA2; 

Οι διαγνωστικές εξετάσεις ογκολογικών βιοδεικτών για τον έλεγχο παρουσίας μεταλλάξεων των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 συνίστανται σε περιπτώσεις διάγνωσης:

  • επιθηλιακού καρκινώματος των ωοθηκών, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακού ιστορικού
  • καρκίνου μαστού πριν την ηλικία των 45 ετών
  • καρκίνου μαστού σε οποιαδήποτε ηλικία, αν υπάρχουν τουλάχιστον δύο περιστατικά από την ίδια μεριά της οικογένειας με εμπεριστατωμένη διάγνωση καρκίνου μαστού, ωοθηκών, παγκρέατος ή προστάτη με Cleason score μεγαλύτερο ή ίσο του 7

και στις γυναίκες στων οποίων την οικογένεια υπάρχει γνωστή μετάλλαξη των γονιδίων BRCA1 και BRCA2.

Η συμμετοχή των δικαιούχων ΕΟΠΠΥ για την εξέταση BRCA 1 και BRCA2 (NGS) ορίζεται στα 78,75€, που αντιστοιχούν στο 15% της τιμής που ορίζει το ΦΕΚ. Στην περίπτωση που απαιτείται και η εκτέλεση της συμπληρωματικής μεθόδου MLPA, η συμμετοχή προσαυξάνεται κατά 7,5€. Η εξέταση εκτελείται μόνο μια φορά ανά ΑΜΚΑ δικαιούχου στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ.

Δείτε περισσότερα εδώ: https://www.eopyy.gov.gr/article/5b3c05e6-0621-44e3-8571-8e188e56f62e 

Χρειάζεται να πληρώσω  συμμετοχή για την εξέταση των βιοδεικτών, η οποία θα καθορίσει το πλάνο θεραπείας μου;

Η Υπουργική Απόφαση 49516/2014 “Διατάξεις Συνταγογράφησης και Αποζημίωσης Ογκολογικών Φαρμάκων” ορίζει αναλυτικά τους βιοδείκτες ανά τύπο καρκίνου, για την εξέταση των οποίων το κόστος καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ.

Οι βιοδείκτες αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στο ΦΕΚ 1511/Β/6-6-2014: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140201511 

Πώς μπορώ να γνωρίζω αν ένα ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο ή ένα ιδιωτικό νοσοκομείο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ;

Μπορείτε να αναζητήσετε τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία, στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ: https://eservices.eopyy.gov.gr/eSearchAllMaterial/secure/searchBenefitsCategory.xhtml 

Είμαι ασφαλισμένος στον ΕΟΠΥΥ και το ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο / νοσοκομείο, παρόλο που είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ, με χρεώνει καταχρηστικά για τη διενέργεια εξετάσεων ή θεραπειών. Τι μπορώ να κάνω; 

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον ΕΟΠΥΥ, υποβάλλοντας μία σχετική καταγγελία. Οι καταγγελίες υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, όπου αναφέρονται τα στοιχεία του καταγγέλλοντα (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, τηλέφωνο, email επικοινωνίας), αναλυτική περιγραφή της καταγγελλόμενης υπόθεσης και στοιχεία του καταγγελλόµενου. Η καταγγελία υποβάλλεται αυτοπροσώπως στην Αυτοτελή ∆ιεύθυνση Ελέγχου Συβάσεων & Παρόχων ή ταχυδρομικά (στη διεύθυνση Μενάνδρου 64 Α, 10432, Αθήνα), καθώς και µε µμήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση dk4.t1@eopyy.gov.gr 

Οι καταγγελίες θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση µέσω GOV.GR ή από ΚΕΠ, στην οποία ο καταγγέλων ρητά θα συναινεί στην επεξεργασία των απλών και ευαίσθητων προσωπικών του δεδομένων βάσει του ν. 4624/2019 καθώς και για την περαιτέρω χρήση των στοιχείων του στο χειρισμό της υπόθεσης και θα περιγράφει συνοπτικά το περιεχόμενο της καταγγελίας του.

ΒΙΑΝΕΞ
Εταιρική Παρουσίαση

Με περισσότερα από 95 χρόνια εμπειρίας στο χώρο του φαρμάκου, η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε καταγράφει κορυφαίες επιδόσεις σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων το οποίο περιλαμβάνει παραγωγή, εμπορία, διανομή και εξαγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων.    

Η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. διαθέτει τέσσερα state-of-the-art, εξειδικευμένα εργοστάσια, με εξαιρετικές δυνατότητες σε όλο το φάσμα της παραγωγής φαρμάκου, ενώ ενισχύει συνεχώς το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών επενδύοντας σε τεχνολογικό εξοπλισμό.

Για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της εμπιστεύονται διαχρονικά την ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. μεγάλοι πολυεθνικοί φαρμακευτικοί οίκοι, συνάπτοντας συμφωνίες συνεργασίας με μεγάλη χρονική διάρκεια.

Ο τομέας των εξαγωγών αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., με τα προϊόντα της να βρίσκονται σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως.

Η εταιρεία απασχολεί σήμερα 1.256 άτομα, στην πλειονότητά τους υψηλής επιστημονικής ειδίκευσης, ενώ παράλληλα επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού.

GENESIS
Εταιρική Παρουσίαση

Η GENESIS Pharma υπήρξε μια από τις πρώτες φαρμακευτικές εταιρείες σε ευρωπαϊκό επίπεδο με εξειδίκευση σε προϊόντα φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας.

Μέσω των μακροχρόνιων στρατηγικών συνεργασιών της με μερικές από τις κορυφαίες διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες που πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη θεραπειών αιχμής, η GENESISPharma έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο καινοτόμων και υψηλής θεραπευτικής αξίας φαρμακευτικών προϊόντων για περισσότερες από 30 σοβαρές και σπάνιες ασθένειες.

Με μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα της αιματολογίας/ογκολογίας, διαθέτει πρωτότυπες θεραπείες για σπάνιες αιματολογικές κακοήθειες, όπως το πολλαπλό μυέλωμα, τύποι λευχαιμίας και λεμφωμάτων και τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και ογκολογικές θεραπείες για τον καρκίνο μαστού, το οστεοσάρκωμα και τον καρκίνο ωοθηκών.

Μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες στην Ελλάδα στην πολλαπλή σκλήρυνση με ένα μεγάλο εύρος θεραπευτικών επιλογών για τη νόσο. Η σημαντική της δραστηριότητα στη βιοτεχνολογία έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια και στον τομέα των βιοομοειδών φαρμάκων.

Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται, επίσης, πρωτοποριακές θεραπείες για σπάνια γενετικά νοσήματα. Μεταξύ αυτών, η πρώτη εγκεκριμένη θεραπεία για τη νωτιαία μυϊκή ατροφία, η πρώτη από του στόματος θεραπεία για τη νόσο του Fabry και ο πρώτος στην κατηγορία του θεραπευτικός παράγοντας RNAi που βασίζεται σε βραβευμένη με Νόμπελ επιστημονική έρευνα για την κληρονομούμενη ATTR αμυλοείδωση.

Roche
Εταιρική Παρουσίαση

Η Roche αποτελεί πρωτοπόρο εταιρεία παγκοσμίως στους Κλάδους Φαρμάκων και Διαγνωστικών και εστιάζει στην προαγωγή της επιστήμης με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Η Roche προσφέρει εξατομικευμένη φροντίδα υγείας συνδυάζοντας τη δυναμική των Κλάδων Φαρμάκου και Διαγνωστικών καθώς επίσης και το αναπτυσσόμενο πεδίο των ιατρικών προσεγγίσεων που βασίζονται σε πραγματικά κλινικά δεδομένα. Η Roche συνεργάζεται με φορείς σε κάθε τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας προκειμένου να παρέχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε κάθε άνθρωπο.

Η Roche είναι η μεγαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας στον κόσμο, με ένα διευρυμένο φάσμα φαρμακευτικών θεραπειών στην ογκολογία, την ανοσολογία, τα λοιμώδη νοσήματα, την οφθαλμολογία και τις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η Roche κατέχει επίσης ηγετική θέση παγκοσμίως στα in vitro διαγνωστικά και την ιστολογική διάγνωση του καρκίνου, καθώς και τη διαχείριση της νόσου του διαβήτη. Τα τελευταία χρόνια, η Roche έχει επενδύσει στην ανάλυση του γονιδιωματικού προφίλ και σε συνεργασίες που αφορούν σε δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής και έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα εταιρεία-συνεργάτη στο πεδίο της ιατρικής γνώσης.

Από το έτος ίδρυσής της, το 1896, η Roche εξακολουθεί να αναζητά καλύτερους τρόπους πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας πολλών παθήσεων, και να προσφέρει σημαντικό όφελος  στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, η εταιρεία, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, συνεργάζεται με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Περισσότερα από τριάντα φάρμακα που έχουν αναπτυχθεί από τη Roche συμπεριλαμβάνονται στον Πρότυπο Κατάλογο Βασικών Φαρμάκων του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), μεταξύ αυτών πολύτιμα για τη ζωή αντιβιοτικά, ανθελονοσιακά και αντικαρκινικά φάρμακα. Επιπλέον, για δέκατη τρίτη συνεχή χρονιά, η Roche έχει αναγνωριστεί ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες στον Κλάδο του Φαρμάκου βάσει των Δεικτών Βιωσιμότητας Dow Jones.

GileadSciences
Εταιρική Παρουσίαση

Η GileadSciences είναι μια πρωτοπόρος εταιρεία βιοτεχνολογίας που ερευνά και αναπτύσσει καινοτόμες θεραπείες σε τομείς που υπάρχουν σημαντικά θεραπευτικά κενά.

Ο πρωταρχικός σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πάσχουν από νόσους απειλητικές για τη ζωή.

Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας περιλαμβάνει σειρά φαρμάκων πρώτης γραμμής, όπως ολοκληρωμένα σχήματα ενός δισκίου για την αντιμετώπιση του ιού HIV και της χρόνιας Ηπατίτιδας C, καθώς και την πρώτη CAR-Τ κυτταρική θεραπεία για την αντιμετώπιση προχωρημένης νόσου για δύο τύπους επιθετικού Non-Hodgkin λεμφώματος, σε ενήλικες ασθενείς.

Χάρη στις καινοτόμες θεραπείες που έχει αναπτύξει η GileadSciences, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν, έχοντας καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής.

Ειρήνη Αγαπηδάκη

Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

Cary Adams

Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Ένωσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου – Union for International Cancer Control (U.I.C.C)

Επίκ. Καθ. Κώστας Αθανασάκης

Επίκ. Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Παν. Δυτικής Αττικής