Ημερίδες – Εκστρατείες

«Ο Καρκίνος του Πνεύμονα ως Μείζον Θέμα Δημόσιας Υγείας»

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛ.Ο.Κ., διοργανώνει για τον μήνα Νοέμβριο εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο του πνεύμονα, με θέμα: «Ο Καρκίνος του Πνεύμονα ως Μείζον Θέμα Δημόσιας Υγείας», η οποία περιλαμβάνει επιστημονική διαδικτυακή ημερίδα στις 30 Νοεμβρίου 2021 και τη δημιουργία Οδηγού Ασθενών για τον καρκίνο του πνεύμονα και τον ρόλο βιοδεικτών.

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί διεθνώς τον πρώτο σε συχνότητα εμφάνισης και θνησιμότητας καρκίνο για τους άνδρες και τον τρίτο για τις γυναίκες. Διαγιγνώσκεται συνήθως σε μεγαλύτερες ηλικίες, αν και εσχάτως αυξάνονται τα κρούσματα και στις νεότερες και σε μη καπνιστές.

Παγκοσμίως το 2020, διαγνώστηκαν 2.206.771 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνου του πνεύμονα, ενώ η Ελλάδα κατέχει, δυστυχώς, την 4η θέση παγκοσμίως σε νέες διαγνώσεις. Ταυτόχρονα ο καρκίνος του πνεύμονα εκτιμάται ότι ευθύνεται για το 20% περίπου της συνολικής θνησιμότητας από όλους τους τύπους καρκίνου στην Ευρώπη (23.1% στη χώρα μας)  και για το 8% της συνολικής θνησιμότητας των ανδρών.[1]

Παρότι όμως είναι ένας από τους συχνότερους σε εμφάνιση καρκίνους παγκοσμίως, ο καρκίνος του πνεύμονα δεν έχει τύχει της προβολής και της προσοχής που αναλογεί στο ανησυχητικά επώδυνο και μεγάλο «φορτίο» του. Αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης πανελλήνιας δράσης η οποία θα καταστήσει εφικτή την πρόσβαση του ευρέως κοινού, σε έγκυρη και προσιτή πληροφόρηση, σχετικά με το συγκεκριμένο τύπο καρκίνου, την έγκαιρη διάγνωση, και τις δυνατότητες που παρέχει σήμερα η ιατρική για την ταχεία επιλογή της καταλληλότερης για κάθε ασθενή θεραπείας.

Για τον λόγο αυτό η διαδικτυακή ημερίδα που διοργανώνουμε στις 30 Νοεμβρίου, έχει στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και πληροφόρηση για τον καρκίνο του πνεύμονα και τον ρόλο των βιοδεικτών στη διάγνωση και επιλογή θεραπείας, καθώς και να αναδείξει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της εξατομικευμένης ιατρικής και των νέων εξελιγμένων διαγνωστικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων. Ζώντας σε περίοδο πανδημίας, θα συζητήσουμε τις επιπτώσεις της στην έγκαιρη διάγνωση και στην συνέχεια της θεραπείας του καρκίνου του πνεύμονα.

Επιπλέον, θα  δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των βιοδεικτών για την επιλογή στοχευμένων θεραπειών, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του καρκίνου κάθε ασθενούς και στην θεραπευτική αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών καρκίνου του πνεύμονα. Δεν θα παραλείψουμε την αναφορά στον σιωπηλό κίνδυνο της θρόμβωσης στον καρκίνο, ένα θέμα που συχνά παραμελείται, λόγω της σοβαρότητας της νόσου και της προσοχής που δίvεται κυρίως στην αντινεοπλασματική θεραπεία.

Η θεματολογία της Ημερίδας “O Kαρκίνος του Πνεύμονα ως Μείζον Θέμα Δημόσιας Υγείας» θα περιλαμβάνει:

 • τις δυνατότητες που παρέχουν οι νεότεροι βιοδείκτες, πάνελ βιοδεικτών και η αλληλούχιση νέας γενιάς (NGS) για την επιλογή στοχευμένων θεραπειών
 • το ρόλο της εξατομικευμένης ιατρικής και των νεότερων βιοδεικτών στον καρκίνο του πνεύμονα
 • τη  σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και έναρξης θεραπείας
 • τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης πανδημίας Covid-19  στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα
 • την ανάγκη παροχής υποστηρικτικής φροντίδας στον ασθενή και τους οικείους του από τη διάγνωση για τη μείωση του άγχους
 • την σημασία της πρόληψης και της υγιεινής διαβίωσης ως αποτρεπτικών παραγόντων εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα
 • το κίνδυνο εμφάνισης θρόμβωσης σε ασθενείς με καρκίνο και τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσής της

Πέραν της Ημερίδας, η εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο του πνεύμονα περιλαμβάνει πρακτικό Οδηγό Ασθενών με Καρκίνο του Πνεύμονα με κεφάλαιο για τον ρόλο των βιοδεικτών στον καρκίνο του πνεύμονα, ο οποίος θα περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για τους ασθενείς και τους οικείους τους.

Στόχος μας είναι η διάθεση του Οδηγού στα μέλη-συλλόγους μας, στα ογκολογικά νοσοκομεία, καθώς και σε σχετιζόμενους με την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα φορείς και οργανώσεις. Ο Οδηγός καλύπτει ένα σημαντικό κενό πληροφόρησης του κοινού στη χώρα μας αναφορικά με τη διάγνωση και την επιλογή των κατάλληλων θεραπειών για κάθε ασθενή.

NOVARTIS
Εταιρική Παρουσίαση

Η Novartis εξελίσσει την ιατρική πρακτική με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση της ζωής των ανθρώπων. Ως μια κορυφαία παγκόσμια φαρμακευτική εταιρεία, χρησιμοποιούμε καινοτόμα επιστημονικά δεδομένα και ψηφιακές τεχνολογίες για τη δημιουργία θεραπειών που κάνουν τη διαφορά σε τομείς όπου υπάρχει μεγάλη ιατρική ανάγκη. Στην προσπάθεια για ανακάλυψη νέων φαρμάκων, κατατασσόμαστε σταθερά μεταξύ των εταιρειών με τη μεγαλύτερη επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη στον κόσμο. Τα προϊόντα μας αγγίζουν περισσότερους από 750 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως ενώ ανακαλύπτουμε καινοτόμους τρόπους για τη διεύρυνση της πρόσβασης στις πιο πρόσφατες θεραπείες μας. Περίπου 108.000 άνθρωποι, πάνω από 140 εθνικοτήτων, εργάζονται στη Novartis ανά τον κόσμο.

Στην Ελλάδα, η Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής και η εταιρεία απασχολεί 400 περίπου άτομα σε όλη την Ελλάδα.

Σε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, η Novartis Hellas εξακολούθησε να παράγει αξία, προσφέροντας λύσεις και υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα όπου είναι αναγκαίο: στο εθνικό σύστημα Υγείας, τους ασθενείς και φροντιστές, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Με την πεποίθηση ότι η βιωσιμότητα και η υπευθυνότητα είναι αναγκαία συστατικά για την μακροπρόθεσμη επιχειρηματική επιτυχία, συνδέει άρρηκτα την έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας με την επιχειρηματική στρατηγική.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν πρόσφατα για το αποτύπωμα της εταιρείας στην Ελλάδα, με βάση την τελευταία Έκθεση Αποτίμησης της Κοινωνικής, Περιβαλλοντικής & Οικονομικής Επίδρασής της, φανερώνουν τις αξιόλογες επιδόσεις της σε όλους τους τομείς.

Οι στόχοι και οι δεσμεύσεις σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕSG) διαχέονται σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων, ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελούν καταλύτη για θετικές αλλαγές και χτίζουν την εμπιστοσύνη με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Novartis Hellas:

Website: www.novartis.gr

Facebook page: https://www.facebook.com/NovartisHellas/

LinkedIn page: https://www.linkedin.com/company/novartis-hellas/

YouTube channel: Novartis Hellas

Roche
Εταιρική Παρουσίαση

Η Roche αποτελεί πρωτοπόρο εταιρεία παγκοσμίως στους Κλάδους Φαρμάκων και Διαγνωστικών και εστιάζει στην προαγωγή της επιστήμης με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Η Roche προσφέρει εξατομικευμένη φροντίδα υγείας συνδυάζοντας τη δυναμική των Κλάδων Φαρμάκου και Διαγνωστικών καθώς επίσης και το αναπτυσσόμενο πεδίο των ιατρικών προσεγγίσεων που βασίζονται σε πραγματικά κλινικά δεδομένα. Η Roche συνεργάζεται με φορείς σε κάθε τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας προκειμένου να παρέχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε κάθε άνθρωπο.

Η Roche είναι η μεγαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας στον κόσμο, με ένα διευρυμένο φάσμα φαρμακευτικών θεραπειών στην ογκολογία, την ανοσολογία, τα λοιμώδη νοσήματα, την οφθαλμολογία και τις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η Roche κατέχει επίσης ηγετική θέση παγκοσμίως στα in vitro διαγνωστικά και την ιστολογική διάγνωση του καρκίνου, καθώς και τη διαχείριση της νόσου του διαβήτη. Τα τελευταία χρόνια, η Roche έχει επενδύσει στην ανάλυση του γονιδιωματικού προφίλ και σε συνεργασίες που αφορούν σε δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής και έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα εταιρεία-συνεργάτη στο πεδίο της ιατρικής γνώσης.

Από το έτος ίδρυσής της, το 1896, η Roche εξακολουθεί να αναζητά καλύτερους τρόπους πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας πολλών παθήσεων, και να προσφέρει σημαντικό όφελος  στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, η εταιρεία, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, συνεργάζεται με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Περισσότερα από τριάντα φάρμακα που έχουν αναπτυχθεί από τη Roche συμπεριλαμβάνονται στον Πρότυπο Κατάλογο Βασικών Φαρμάκων του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), μεταξύ αυτών πολύτιμα για τη ζωή αντιβιοτικά, ανθελονοσιακά και αντικαρκινικά φάρμακα. Επιπλέον, για δέκατη τρίτη συνεχή χρονιά, η Roche έχει αναγνωριστεί ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες στον Κλάδο του Φαρμάκου βάσει των Δεικτών Βιωσιμότητας Dow Jones.

Bristol Myers Squibb
Εταιρική Παρουσίαση

Η Βristol-Myers Squibb είναι μία διαφοροποιημένη εταιρία καθοδηγούμενη από τη στρατηγική ανάπτυξης βιοφαρμακευτικών προϊόντων, βάσει της οποίας αξιοποιεί τις δυνατότητες και τους πόρους μίας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρίας σε συνδυασμό με το επιχειρηματικό πνεύμα και την ευελιξία μίας εταιρίας βιοτεχνολογίας. Εργαζόμαστε καθημερινά για να παρέχουμε καινοτόμα φάρμακα στους ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες σε τομείς όπως η ογκολογία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η ανοσολογία και η ίνωση. Μέσω του τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης που διαθέτουμε, έχουμε δημιουργήσει μία βιώσιμη γραμμή ανάπτυξης πιθανών θεραπειών και αναπτύσσουμε συνεργασίες ώστε να διευρύνουμε και να επιταχύνουμε την πρόσβαση στην καινοτομία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, στη διεύθυνση: www.bms-greece.gr

Βristol-Myers Squibb is a differentiated company, led by our unique BioPharma strategy that leverages the reach and resources of a major pharma company paired with the entrepreneurial spirit and agility of a biotech firm. We work every day to deliver innovative medicines for patients with serious and life-threatening diseases.
Each day, our employees around the world work together for patients – it drives everything we do. We are focused on helping millions of patients around the world in disease areas such as oncology, cardiovascular, immunoscience and fibrosis. Through our R&D organization, we have built a sustainable pipeline of potential therapies, and actively partner to access external innovation to broaden and accelerate our work.
For more information visit our website www.bms-greece.gr

MSD
Εταιρική Παρουσίαση

Παρά την πρόοδο που συντελείται στις ποικίλες διαγνωστικές τεχνικές και μεθόδους η τεκμηρίωση της διάγνωσης του καρκίνου βασίζεται αποκλειστικά στην ιστολογική εξέταση. Επίσης οι πολύ πρόσφατες μέθοδοι ελέγχου βιοδεικτών, προκειμένου να χορηγηθεί εξατομικευμένη θεραπεία, εξαρτώνται απολύτως από την ποιότητα επεξεργασίας του δείγματος στο παθολογοανατομικό εργαστήριο και την ακρίβεια της διάγνωσης του παθολογοανατόμου.

Η «ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ» αποτελεί συνέχεια του πρώτου ιδιωτικού παθολογοανατομικού εργαστηρίου που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, από τον Κώστα Ελευθεριάδη, το 1963.

Από το 1991 λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία.

Στελεχώνεται από 25 εργαζόμενους (παθολογοανατόμους, βιολόγους, τεχνολόγους και ειδικούς γραμματείς)με επιστημονικό διευθυντή τον καθηγητή του Α.Π.Θ Θωμά Ζαραμπούκα.

Ως κλινικό εργαστήριο διενεργεί εξετάσεις σε ιστολογικό και κυτταρολογικό υλικό από χειρουργικά δείγματα και βιοψίες. Το φάσμα των εξετάσεων ξεκινά από την ιστολογική εξέταση και επεκτείνεται σε τεχνικές ιστοχημείας, ανοσοϊστοχημείας και μοριακής διαγνωστικής.

Τηρεί 10ετές αρχείο, άμεσα  διαθέσιμο στους ασθενείς, σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Τα πορίσματα εκδίδονται εντός 24-48ωρου, εφόσον δεν απαιτηθεί πρόσθετη ειδική μελέτη.

Είναι το πρώτο παθολογοανατομικό εργαστήριο στην Ελλάδα που διαπίστευσε τις υπηρεσίες του στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012.

Πρώτο επίσης ανέπτυξε κατά παραγγελία ειδικό λογισμικό διαχείρισης εργαστηρίου (BiopsySoftAPLIS) για την υποστήριξη και τεκμηρίωση όλων των υπηρεσιών που προσφέρει με ασφάλεια και αξιοπιστία.

Και για τις δύο παραπάνω δράσεις βραβεύθηκε το 2016 με HealthBusinessAwards  στους αντίστοιχους τομείς.

Διαθέτει εξαιρετικό ιστορικό επιδόσεων στην παροχή υπηρεσιών παθολογοανατομίας και ένα χαρτοφυλάκιο σημαντικών πελατών που εκτείνεται από εξειδικευμένους ιατρούς σε ιδιωτικές κλινικές και νοσοκομεία.

Σημείο σταθμό για την εταιρεία αποτέλεσε η συνεργασία με το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, για το οποίο αποτελεί τον αποκλειστικό πάροχο υπηρεσιών παθολογικής ανατομικής, αδιάλειπτα από το 2001.

Με κύκλο εργασιών, ο οποίος υπερβαίνει τις 14.000 περιπτώσεις ασθενών ετησίως και με ιδιαίτερη εμπειρία σε περιστατικά χειρουργικής ογκολογίας,  η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα παθολογοανατομικά εργαστήρια τόσο από τον Ιδιωτικό όσο και τον Δημόσιο τομέα.

Η «ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ», έχοντας ήδη επενδύσει σε τεχνολογίες αιχμής όπως η μοριακή βιολογία, παραμένει πρώτιστα προσηλωμένη στην ποιότητα των υπηρεσιών της. Ταυτόχρονα, έχοντας την πεποίθηση πως η παροχή βέλτιστων ιατρικών υπηρεσιών ξεπερνά το αντικείμενο ενός μόνο φορέα, διερευνά διαρκώς εκτός από την προσέλκυση νέων ιατρών και τη σύναψη συνεργασιών με εργαστήρια, ιατρούς νοσοκομεία και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
Εταιρική Παρουσίαση

Στην MSD, πάντοτε ανακαλύπταμε και θα συνεχίσουμε να εφευρίσκουμε έχοντας έναν και μόνο ανώτερο σκοπό: περισσότερη και καλύτερη ζωή. Εδώ και πάνω από έναν αιώνα, οι άνθρωποί μας εργάζονται ακατάπαυστα για να εφευρίσκουν λύσεις  για τις περισσότερες από τις πιο σοβαρές ασθένειες που απειλούν την ανθρωπότητα παγκοσμίως. Πρωτοπόρες θεραπείες για τον καρκίνο, τις καρδιοπάθειες, τον HIV, τον διαβήτη και τη φυματίωση είναι μερικές μόνο από τις εφευρέσεις μας που έφεραν ελπίδα και βελτίωσαν τη ζωή των συνανθρώπων μας.

Σήμερα, συνεχίζουμε με την ίδια προσήλωση και πρωτοπορούμε στην έρευνα για να μετατρέψουμε την επιστημονική γνώση σε θεραπείες που θα είναι χρήσιμες στην ανθρωπότητα. Ερευνούμε για θεραπείες που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση παγκόσμιων υγειονομικών προβλημάτων, όπως ο καρκίνος, οι καρδιομεταβολικές παθήσεις, η νόσος του Αλτσχάιμερ και οι μεταδοτικές ασθένειες όπως ο HIV και ο ιός Έμπολα.

Θέλουμε οι εφευρέσεις μας να φτάνουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Στην Ελλάδα, προσφέρουμε νέες θεραπείες για διάφορες μορφές νεοπλασιών, το διαβήτη, την αθηροσκλήρωση, την ηπατίτιδα C, καθώς και θεραπευτικές λύσεις στον τομέα των αντιβιοτικών και των εμβολίων.

Διευρύνουμε τα όρια της επιστήμης με την ελπίδα ότι τα φάρμακα και τα εμβόλια που εφευρίσκουμε θα βελτιώσουν την υγεία όχι μόνο της σημερινής αλλά και γενεών που ακολουθούν.

Φαρμασέρβ-Λίλλυ
Εταιρική Παρουσίαση

 

Όλα ξεκινούν με μία υπόσχεση
Να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη

Η Εταιρεία:

Η Φαρμασέρβ ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1984. Η Φαρμασέρβ-Λίλλυ διαμορφώθηκε το 1994 ως κοινοπραξία μεταξύ της Ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας Φαρμασέρβ και της Αμερικάνικης πολυεθνικής εταιρείας Eli-Lilly.

Σήμερα, η Φαρμασέρβ-Λίλλυ βρίσκεται μεταξύ των 10 πρώτων φαρμακευτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.

Ως πρωτοπόρος εταιρεία στο χώρο της ανθρώπινης υγείας, η Φαρμασέρβ-Λίλλυ επενδύει στην άριστη τεχνογνωσία της Eli-Lilly στην Έρευνα & Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που προέρχονται τόσο από τα δικά της εργαστήρια σε όλο τον κόσμο, όσο και από τις συνεργασίες της με διαπρεπείς επιστημονικούς οργανισμούς.

Έχει επίσης προχωρήσει σε σημαντικές συνεργασίες και με άλλες διεθνώς καταξιωμένες εταιρείες όπως τη Recordati, τη Galderma, τον Όμιλο Nestle, τη Biocosmetics, τη DaiichiSankyo, τη GedeonRichter, την Pikdare, τη GrimbergLaboratories, τη SCJohnsonγια τη διεύρυνση τόσο του φαρμακευτικού όσο και του μη φαρμακευτικού τομέα.

Οι θεραπευτικές κατηγορίες στις οποίες παρέχουμε φαρμακευτικές λύσεις:

 • Διαβήτης
 • Ογκολογία
 • Οστεοπόρωση
 • Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
 • Ουρολογία – Σεξουαλική ζωή
 • Δερματολογία
 • Ρευματολογία
 • Λοιμώξεις
 • Καρδιολογία
 • Διαταραχές ανάπτυξης

Επίσης, διαθέτουμε ΜΗΣΥΦΑ & μη φαρμακευτικά προϊόντα.

Η κλινική έρευνα στην εταιρεία μας:

To Ιατρικό Τμήμα της Φαρμασέρβ-Λίλλυ είναι σταθερά προσηλωμένο στο όραμα της άρτιας διεξαγωγής Κλινικών Ερευνητικών Προγραμμάτων.Σήμερα, έχοντας καταγράψει πολύ σημαντική επιστημονική δραστηριότητα, απολαμβάνει μεγάλης αποδοχής σε εθνικό & διεθνές επίπεδο

Για περισσότερες πληροφορίες περιηγηθείτε στο www.lilly.gr

LEO
Εταιρική Παρουσίαση

Η LEO Pharmaceutical Hellas (LEOHellas) ιδρύθηκε το 1958 ως θυγατρική  εταιρεία της LEOPharmaA/S. Η LEO Pharma παρέχει φαρμακευτικά σκευάσματα και θεραπευτικές λύσεις για τους ασθενείς με Θρόμβωση από το 1940. Όλα αυτά τα χρόνια, το πάθος για έρευνα σε θεραπείες που δυνητικά μπορούν να αλλάξουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, ενισχύεται με κάθε σημαντική νέα ανακάλυψη σε αυτό τον τομέα.Συνεργάζεται με πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα και εστιάζει στην πρόληψη και θεραπεία ασθενειών που είναι δυνητικά απειλητικές  για τη ζωή, ή μπορούν να οδηγήσουν σε αναπηρία, όπως η Εν τω Βάθει Φλεβική Θρόμβωση (ΕΒΦΘ) και η Πνευμονική Εμβολή (ΠΕ).

Στη LEO Pharma μετατρέπουμε τη γνώση σε καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των ασθενών που έχει επηρεάσει η Θρόμβωση. Ο στόχος αυτός καθοδηγεί την έρευνα μας ειδικότερα για τους ογκολογικούς ασθενείς, καθώς εκτιμάται πως 1 στους 5 θα εμφανίσει κάποια στιγμή στην πορεία της νόσου θρόμβωση.

Κάνοντας πράξη το «Δικαίωμα στην Υγεία» έναν από τους πέντε άξονες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η LEOHellas στηρίζει τους ασθενείς με προβλήματα θρόμβωσης ώστε όλοι να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην Υγεία και τις καινοτόμες θεραπείες. Βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της είναι ότι «η γνώση είναι δύναμη»και έτσι συμβάλλει πολύπλευρα στην ενημέρωση των ασθενών.    Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργήσει την ενημερωτική ηλεκτρονική πύλη https://gateofthrombs.gr/ με στόχο την υπεύθυνη ενημέρωση των ασθενών αλλά και του ευρύτερου κοινού αναφορικά με τη θρόμβωση και πως επηρεάζει τη ζωή με ποικίλες πληροφορίες αλλά και συμβουλές για την πρόληψή της (θρόμβωση και εγκυμοσύνη, θρόμβωση και καρκίνος κα) . Επίσης υλοποιεί εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη θρόμβωση στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα. Παράλληλα έχει θέσει σε λειτουργία την υπηρεσία ανοιχτή γραμμή θρόμβωσης 210.2240.000 «Τράβηξε μία γραμμή στη θρόμβωση με σωστή ενημέρωση και πρόληψη.Κάλεσε στη γραμμή θρόμβωσης σήμερα. Ρώτησε το γιατρό σου».

Κώστας Αθανασάκης

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής

Καίτη Αποστολίδου

Πρόεδρος ΕΛΛΟΚ, Μέλος ΔΣ ECPC

Κοσμάς Βερίγος

Ακτινοθεραπευτής Διευθυντής Ακτινοθεραπείας 401ΓΝ

Γιάνης Δημολιάτης

T. αναπληρωτής καθηγητής Υγιεινής και Ιατρικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ελευθέριος Ζέρβας

Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

Χαράλαμπος Ζήσης

Διευθυντής Χειρουργός Θώρακος, Ευαγγελισμός

Μαρία Θεοδωρίδου

Μέλος ΔΣ ΕΛΛΟΚ, Αντιπρόεδρος συλλόγου ΕΥ ΖΩ με τον καρκίνο

Δημήτρης Καρδαμάκης

Καθηγητής

Νίκος Μητσιμπόνας

Παθολόγος – Ογκολόγος, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Γιάννης Μούντζιος ΜD, MSc, PhD

Παθολόγος – Ογκολόγος, Διευθυντής Δ’ Ογκολογικής Κλινικής και Μονάδας Κλινικών Μελετών, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

Βασίλης Οικονόμου

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής ΝΔ , Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

Κατερίνα Περρή

Νηπιαγωγός, φροντιστής, μέλος συλλόγου “ΕΥ ΖΩ με τον καρκίνο”

Έλενα Πιτέλου

Επιστημ. Συνεργάτης Πανεπ. Κρήτης

Αγγελική Στεφανάκη

Μέλος ΔΣ ΕΛΛΟΚ, Πρόεδρος Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας

Νίκος Τζανάκης

Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική κλινική, Παν. Νοσοκομείο Ηρακλείου

Περικλής Τόμος

Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Θώρακος

Περικλής Φούκας

Παθολογοανατόμος, Αναπληρωτής καθηγητής ΕΚΠΑ