Ημερίδες – Εκστρατείες

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου διοργανώνει για τον μήνα Σεπτέμβριο, εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον Αιματολογικό Καρκίνο. Με τον όρο αιματολογικός καρκίνος αναφερόμαστε σε κακοήθειες του αίματος, οι οποίες είναι συνήθως άγνωστης αιτιολογίας. Υπολογίζεται ότι οι μορφές αιματολογικού καρκίνου αποτελούν περίπου το 10% όλων των νεοπλασιών και χαρακτηρίζονται από υπερβολική ανάπτυξη των λεμφοκυττάρων, τα οποία συχνά εκτός του μυελού των οστών, επηρεάζουν και άλλα ζωτικά όργανα όπως το συκώτι, ο σπλήνας, οι λεμφαδένες. Οι συχνότερες μορφές του είναι οι λευχαιμίες, οι οποίες προέρχονται συνήθως από το μυελό των οστών, τα λεμφώματα από τους λεμφαδένες και τα μυελώματα από τα πλασματοκύτταρα του μυελού των οστών. Αποτελούν δε  κατηγορίες κακοήθων νεοπλασμάτων του αιμοποιητικού και του ανοσοποιητικού συστήματος.

Οι νέες διαγνώσεις διαφόρων τύπων αιματολογικών καρκίνων στην Ελλάδα εκτιμώνται σε 4.000 ετησίως, την ίδια στιγμή που η λευχαιμία αποδεικνύεται ιδιαίτερα επικίνδυνη ακόμα και για τις παιδικές ηλικίες. Συνήθως ο αιματολογικός καρκίνος προσβάλει άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ωστόσο η Οξεία Λεμφογενής Λευχαιμία είναι η ποιο συχνή μορφή καρκίνου που εμφανίζεται στην παιδική ηλικία.

Η εισαγωγή νεότερων και περισσότερο αποτελεσματικών θεραπειών έχει βελτιώσει θεαματικά την αντιμετώπιση των αιματολογικών κακοηθειών τις τελευταίες δεκαετίες, με αποτέλεσμα η συνολική επιβίωση να έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 30 χρόνια.

Η βελτίωση της διάγνωσης, σταδιοποίησης, θεραπείας και παρακολούθησης των ασθενών που διαγιγνώσκονται με αιματολογικό καρκίνο, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, στη διεύρυνση της κατανόησης της μοριακής βάσης των αιματολογικών κακοηθειών. Η χημειοθεραπεία εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική θεραπεία για τις  διάφορες μορφές αιματολογικού καρκίνου, ενώ η ανοσοθεραπεία πιστεύεται ότι θα έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα.

Σκοπός των δράσεων μας είναι μέσω της ενημέρωσης των στελεχών των μελών μας και της εν συνεχεία διάχυσης της πληροφόρησης σε τοπικό επίπεδο, να ευαισθητοποιήσουμε τους ασθενείς και το γενικό πληθυσμό, για τη ανάγκη έγκαιρης και ορθής διάγνωσης των διαφόρων μορφών αιματολογικού καρκίνου και να αναδείξουμε τις δυνατότητες θεραπείας της νόσου. Παράλληλα θα επιχειρήσουμε να εστιάσουμε στην ανάγκη δράσεων σχετικά με την υποστήριξη και ομαλή επανένταξη των ασθενών της παιδικής, εφηβικής και νεανικής  ηλικίας, που πλήττονται από συγκεκριμένες μορφές αιματολογικού καρκίνου.

Amgen
Εταιρική Παρουσίαση

Η Amgen, με γνώμονα την επικέντρωση της στα θεραπευτικά οφέλη που μπορεί να προσφέρει η βιολογία στους ασθενείς που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, εστιάζεται στην ανακάλυψη, την ανάπτυξη, την παραγωγή και διάθεση καινοτόμων θεραπειών.

Πρωτοπόρος στο χώρο της βιοτεχνολογίας και της έρευνας από το 1980,με θεραπείες που έχουν βοηθήσει εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως, η Amgenαναπτύσσει παράλληλα ένα από τα πιο πρωτοποριακά χαρτοφυλάκια νέων μορίων στη βιοφαρμακευτική βιομηχανία με δυναμική να οδηγήσουν σε νέες, επαναστατικές  θεραπευτικές προσεγγίσεις στην μελλοντική αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες www.amgen.com και www.amgen.gr

Bristol-Myers Squibb
Εταιρική Παρουσίαση

Η Βristol-Myers Squibb είναι μία διαφοροποιημένη εταιρία καθοδηγούμενη από τη στρατηγική ανάπτυξης βιοφαρμακευτικών προϊόντων, βάσει της οποίας αξιοποιεί τις δυνατότητες και τους πόρους μίας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρίας σε συνδυασμό με το επιχειρηματικό πνεύμα και την ευελιξία μίας εταιρίας βιοτεχνολογίας. Εργαζόμαστε καθημερινά για να παρέχουμε καινοτόμα φάρμακα στους ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες σε τομείς όπως η ογκολογία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η ανοσολογία και η ίνωση.  Μέσω του τομέα  Έρευνας & Ανάπτυξης που διαθέτουμε, έχουμε δημιουργήσει μία βιώσιμη γραμμή ανάπτυξης πιθανών θεραπειών και αναπτύσσουμε συνεργασίες ώστε να διευρύνουμε και να επιταχύνουμε την πρόσβαση στην καινοτομία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, στη διεύθυνση: www.bms-greece.gr

Βristol-Myers Squibb is a differentiated company, led by our unique BioPharma strategy that leverages the reach and resources of a major pharma company paired with the entrepreneurial spirit and agility of a biotech firm. We work every day to deliver innovative medicines for patients with serious and life-threatening diseases.

Each day, our employees around the world work together for patients – it drives everything we do. We are focused on helping millions of patients around the world in disease areas such as oncology, cardiovascular, immunoscience and fibrosis. Through our R&D organization, we have built a sustainable pipeline of potential therapies, and actively partner to access external innovation to broaden and accelerate our work.

For more information visit our website www.bms-greece.gr

Δρ. Ειρήνη Αγαπηδάκη

Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

Dr. Cary Adams

Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Ένωσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου Union for International Cancer

Prof. Tit Albreht

Coordinator of EU Joint Actions – National Institute of Public Health of Slovenia