Επιλογή Σελίδας

Πύλη ανοσο-ογκολογίας

Τί είναι η Πύλη για την Ανοσο-ογκολογία;

Πρόκειται για μία πλατφόρμα ενημέρωσης για τις ανοσοθεραπείες και τις θεραπείες ανοσο-ογκολογίας που προορίζονται για τους ασθενείς με καρκίνο στην Ευρώπη.

Στόχος της Πύλης Ανοσο-ογκολογίας είναι να παρέχει σε ασθενείς με κάθε τύπο καρκίνου και στους περιθάλποντές τους ενημερωμένες, προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με την ανοσοθεραπεία για τον καρκίνο – δηλ. τις θεραπείες που χρησιμοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα για την καταπολέμηση του καρκίνου. Εστιάζει ιδιαίτερα στον τελευταίο τύπο ανοσοθεραπείας για τον καρκίνο: τις θεραπείες ανοσο-ογκολογίας, καθώς έχουν δείξει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε ασθενείς και είναι πλέον διαθέσιμες για την αντιμετώπιση διάφορων τύπων καρκίνου.

1η Ενότητα Ανοσοθεραπείες καρκίνο

​Μια εισαγωγική ενότητα εξηγεί πως το ανοσοποιητικό σύστημα μπορείνα βοηθήσειστη καταπολέμηση του καρκίνου και ποιοί είναι οι διαφορετικοίτύποι ανοσοθεραπείας για τον καρκίνο.

2η Ενότητα Ανοσο-ογκολογικές θεραπείες

​​Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται εκτενώς τι είναι η ανοσο-ογκολογία, πως ενεργεί και ποιά είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για τους ασθενείςμε καρκίνο

Τί περιέχει η Πύλη Ανοσο-ογκολογίας;

Η πύλη χωρίζεται σε δύο ενότητες αλληλεπίδρασης.

Για να ανοίξετε μία ενότητα, απλά κάντε κλικ στα πλαίσια που βρίσκονται παραπάνω. Οι ενότητες θα ανοίξουν σε ένα ξεχωριστό παράθυρο.