Επιλογή Σελίδας

Πρόγραμμα Ηπιόνη

 

Το Υπουργείο Υγείας, οργανώνει από το 2015 το πρόγραμμα ΗΠΙΟΝΗ, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της ενεργού και υγιούς γήρανσης μέσω της προστασίας των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων ατόμων, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής αυτών και των οικογενειών τους, της ενδυνάμωσης της αυτόνομης διαβίωσης, της κοινωνικής συμμετοχής, της ένταξης και ενίσχυσης του ρόλου τους σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Το πρόγραμμα ΗΠΙΟΝΗ για το 2018 έχει ως θέμα την πρόληψη των καρκίνων του πεπτικού συστήματος (παχέος εντέρου, στομάχου, παγκρέατος) και η ΕΛΛΟΚ μαζί με άλλους εμπλεκόμενους φορείς έχει προσκληθεί, να καταθέσει προτάσεις υλοποίησης, της εκστρατείας ενημέρωσης.

Η δημογραφική γήρανση καθώς και η αύξηση της συχνότητας της εμφάνισης του καρκίνου μέχρι το έτος 2030, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΟΥ, δημιουργούν την ανάγκη για προγράμματα όπως η ΗΠΙΟΝΗ, δεδομένης της τάσης δημογραφικής γήρανσης στην Ευρώπη.  Οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών αποτελούν το 19,2% του συνολικού πληθυσμού της Ευρώπης, ενώ στην Ελλάδα το 21,3%, ο δε αριθμός άνω των 80 ετών  αυξάνεται ταχύτατα. Η γήρανση του πληθυσμού έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των νόσων φθοράς και του καρκίνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 50% των καρκίνων διαγιγνώσκονται σε ηλικιωμένα άτομα, μεταξύ 65-74 ετών και αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου σε αυτή την ηλικιακή ομάδα,  ενώ άνω σε άτομα άνω των 75 ετών τη δεύτερη.

Η ζήτηση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα στις ηλικίες αυτές είναι πολύ μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες ηλικίες. Η δε επιβάρυνση των Συστημάτων Υγείας αλλά και της κοινωνίας γενικότερα από τη ιατροφαρμακευτική και υγειονομική περίθαλψη των ηλικιωμένων συνεχίζει να είναι αυξητική. Το 50% των χρησιμοποιούμενων νοσοκομειακών κλινών αντιστοιχεί σε άτομα άνω των 70 ετών, ενώ το 25% αυτής της ηλικιακής ομάδας στις δυτικές κοινωνίες λαμβάνει  περισσότερα από 5 φάρμακα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και τα Συστήματα Υγείας κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλούνται να πάρουν μέτρα για την αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων των ηλικιωμένων. Η θέσπιση προγραμμάτων υγιούς και ενεργού γήρανσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλων από τις  χώρες μέλη είναι στην ανωτέρω κατεύθυνση. Ο ΠΟΥ θέσπισε την  1η Οκτωβρίου κάθε έτους ως Διεθνή Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας, δηλαδή ως ημέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις ανάγκες αλλά και για την προσφορά των ηλικιωμένων ατόμων στην κοινωνία.

Η ΕΛΛΟΚ συμμετέχει στο πρόγραμμα ΗΠΙΟΝΗ κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Υγείας ως συνεργαζόμενος φορέας με διάφορες δράσεις και το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 1η Οκτωβρίου ως 31 Δεκεμβρίου 2018.