Επιλογή Σελίδας

Χορήγηση γνωμάτευσης αναρρωτικής άδειας μέσω του συστήματος e-prescription της ΗΔΙΚΑ

Από το 2020 η διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης της γνωμάτευσης αναρρωτικής άδειας, έχει τεθεί σε πιλοτική λειτουργία ως αποτέλεσμα του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί πλέον ο θεράπων ιατρός, από το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και συγκεκριμένα από την ιστοσελίδα https://www.e-prescription.gr/epresapps/clregistry/web/index.html να εκδώσει ηλεκτρονικά την γνωμάτευση.

Ποια είναι η διαδικασία;

Ο γιατρός εισάγει τα στοιχεία του στο «Εθνικό Σύστημα Αναρρωτικών», καταχωρεί το ΑΜΚΑ του ασθενή και έτσι εισάγονται αυτόματα τα στοιχεία του ασθενή, από το εθνικό μητρώο του ΑΜΚΑ. Κατόπιν καταχωρούνται από τον ιατρό πληροφορίες σχετικά με την εξέταση και τη νοσηλεία του ασθενή και τις προτεινόμενες ημερομηνίες αναρρωτικής άδειας. Στη συνέχεια ενημερώνει την διάγνωση κατά ICD-10 κωδικοποίηση και στο τέλος καταγράφει επιπλέον πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για τον ασθενή. Έτσι δημιουργείται μια γνωμάτευση, η οποία σε περίπτωση που ο ασθενής έχει ενεργοποιήσει την Άυλη Συνταγογράφηση θα την λάβει ηλεκτρονικά στο mail που έχει δηλώσει, είτε σε περίπτωση που δεν την έχει ενεργοποιήσει, θα πρέπει να την εκτυπώσει ο ιατρός και να την χορηγήσει στον ασθενή. Με αυτόν τον τρόπο ο γιατρός βεβαιώνει την ανικανότητα λόγω ασθένειας του ασφαλισμένου προς εργασία.

Είναι σημαντική η σύσταση από τους γιατρούς για εγγραφή στην Άυλη Συνταγογράφηση.

Για ποιους ασφαλισμένους ισχύει;

Η χορήγηση αυτής της γνωμάτευσης ισχύει κυρίως για τους ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Από την ΗΔΙΚΑ ετοιμάζεται η διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας με την ίδια εφαρμογή και για τους δημόσιους υπαλλήλους. Είναι σημαντικό να επεκταθούν οι παραπάνω υπηρεσίες και διευκολύνσεις σε όλους τους ασφαλισμένους των φορέων που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ. Δυστυχώς όμως δεν μπορεί να γίνει ακόμη για όλους, γνωρίζοντας ότι η ωριμότητα ψηφιακών υπηρεσιών των ασφαλιστικών φορέων δεν είναι η ίδια σε όλους, λόγω της μη ενοποίησης των στοιχείων των όλων ασφαλιστικών φορέων.

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο αρχείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.

Επίσης, η γνωμάτευση αυτή μπορεί να σταλεί στον εργοδότη ή στον υπεύθυνο προσωπικού της εταιρείας που απασχολείται σε ηλεκτρονική μορφή, δίχως να απαιτείται η προσκόμιση της από τον ασθενή. Η εφαρμογή αυτή βοηθάει ιδιαίτερα στο αίτημα για χορήγηση επιδόματος ασθενείας.

Διευκόλυνση χορήγησης επιδόματος ασθενείας

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ανήκει στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ταμείο, εάν ο γιατρός χορηγήσει ηλεκτρονικά την γνωμάτευση θα μπορεί ο ασθενής να συμπληρώσει την αίτηση του επιδόματος χορήγησης ασθενείας στο https://www.efka.gov.gr/el/epidoma, χωρίς να απαιτείται να προσέλθει σε αρμόδιο υποκατάστημα του ασφαλιστικού φορέα. Έτσι περιορίζεται η μετακίνηση του ασθενή ή του φροντιστή του για την προσκόμιση εγγράφων και αποφεύγεται τυχόν έκθεση σε πολύ κόσμο. Να σημειωθεί ότι η παραπάνω διαδικασία ισχύει μόνο για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και όχι σε οικοδομοτεχνικά έργα.