Επιλογή Σελίδας

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, διοργανώνει για τον μήνα Νοέμβριο εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο του πνεύμονα, με θέμα

«Ο Καρκίνος του Πνεύμονα ως Μείζον Θέμα Δημόσιας Υγείας»

 

η οποία περιλαμβάνει επιστημονική διαδικτυακή ημερίδα στις 30 Νοεμβρίου 2021 και την δημιουργία Οδηγού Ασθενών για τον καρκίνο του πνεύμονα και τον ρόλο βιοδεικτών.

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί διεθνώς τον πρώτο σε συχνότητα εμφάνισης και θνησιμότητας καρκίνο για τους άνδρες και τον τρίτο για τις γυναίκες. Διαγιγνώσκεται συνήθως σε μεγαλύτερες ηλικίες, αν και εσχάτως αυξάνονται τα κρούσματα και στις νεότερες και σε μη καπνιστές.

Παγκοσμίως το 2020, διαγνώστηκαν 2.206.771 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνου του πνεύμονα, ενώ η Ελλάδα κατέχει, δυστυχώς, την 4η θέση παγκοσμίως σε νέες διαγνώσεις. Ταυτόχρονα ο καρκίνος του πνεύμονα εκτιμάται ότι ευθύνεται για το 20% περίπου της συνολικής θνησιμότητας από όλους τους τύπους καρκίνου στην Ευρώπη (23.1% στη χώρα μας)  και για το 8% της συνολικής θνησιμότητας των ανδρών.[1]

Παρότι όμως είναι ένας από τους συχνότερους σε εμφάνιση καρκίνους παγκοσμίως, ο καρκίνος του πνεύμονα δεν έχει τύχει της προβολής και της προσοχής που αναλογεί στο ανησυχητικά επώδυνο και μεγάλο «φορτίο» του. Αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης πανελλήνιας δράσης η οποία θα καταστήσει εφικτή την πρόσβαση του ευρέως κοινού, σε έγκυρη και προσιτή πληροφόρηση, σχετικά με το συγκεκριμένο τύπο καρκίνου, την έγκαιρη διάγνωση, και τις δυνατότητες που παρέχει σήμερα η ιατρική για την ταχεία επιλογή της καταλληλότερης για κάθε ασθενή θεραπείας.

Για τον λόγο αυτό η διαδικτυακή ημερίδα που διοργανώνουμε στις 30 Νοεμβρίου, έχει στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και πληροφόρηση για τον καρκίνο του πνεύμονα και τον ρόλο των βιοδεικτών στη διάγνωση και επιλογή θεραπείας, καθώς και να αναδείξει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της εξατομικευμένης ιατρικής και των νέων εξελιγμένων διαγνωστικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων. Ζώντας σε περίοδο πανδημίας, θα συζητήσουμε τις επιπτώσεις της στην έγκαιρη διάγνωση και στην συνέχεια της θεραπείας του καρκίνου του πνεύμονα.

Επιπλέον, θα  δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των βιοδεικτών για την επιλογή στοχευμένων θεραπειών, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του καρκίνου κάθε ασθενούς και στην θεραπευτική αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών καρκίνου του πνεύμονα. Δεν θα παραλείψουμε την αναφορά στον σιωπηλό κίνδυνο της θρόμβωσης στον καρκίνο, ένα θέμα που συχνά παραμελείται, λόγω της σοβαρότητας της νόσου και της προσοχής που δίδεται κυρίως στην αντινεοπλασματική θεραπεία.

Η θεματολογία της Ημερίδας “O Kαρκίνος του Πνεύμονα ως Μείζον Θέμα Δημόσιας Υγείας» θα περιλαμβάνει:

  • τις δυνατότητες που παρέχουν οι νεότεροι βιοδείκτες, πάνελ βιοδεικτών και η αλληλούχιση νέας γενιάς (NGS) για την επιλογή στοχευμένων θεραπειών

  • το ρόλο της εξατομικευμένης ιατρικής και των νεότερων βιοδεικτών στον καρκίνο του πνεύμονα

  • τη  σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και έναρξης θεραπείας

  • τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης πανδημίας Covid-19  στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα

  • την ανάγκη παροχής υποστηρικτικής φροντίδας στον ασθενή και τους οικείους του από την διάγνωση για την μείωση του άγχους

  • την σημασία της πρόληψης και της υγιεινής διαβίωσης ως αποτρεπτικών παραγόντων εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα

  • το κίνδυνο εμφάνισης θρόμβωσης σε ασθενείς με καρκίνο και τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσής της

Πέραν της Ημερίδας, η εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο του πνεύμονα περιλαμβάνει πρακτικό Οδηγό Ασθενών με Καρκίνο του Πνεύμονα με κεφάλαιο για τον ρόλο των βιοδεικτών στον καρκίνο του πνεύμονα, ο οποίος θα περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για τους ασθενείς και τους οικείους τους.

Στόχος μας είναι η διάθεση του Οδηγού στα μέλη-συλλόγους μας, στα ογκολογικά νοσοκομεία, καθώς και σε σχετιζόμενους με την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα φορείς και οργανώσεις. Ο Οδηγός καλύπτει ένα σημαντικό κενό πληροφόρησης του κοινού στη χώρα μας αναφορικά με την διάγνωση και την επιλογή των καταλλήλων θεραπειών για κάθε ασθενή.