Επιλογή Σελίδας

Επιστημονική Διημερίδα της ΕΛΛΟΚ
«Καρκίνος του Πνεύμονα: Δεν φοβόμαστε. Ενημερωνόμαστε!»

 • Η ενημέρωση, η αποφυγή των παραγόντων κινδύνου και ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι καίριας σημασίας ζητήματα για τον καρκίνο του πνεύμονα.

 • Η έγκαιρη διάγνωση αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα.

 • Νέα, πιο αποτελεσματικά όπλα έχουν προστεθεί στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα, χάρη στις δυνατότητες που προσφέρει η εξατομικευμένη ιατρική.

 • Απαραίτητη για τους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα η υποστηρικτική και παρηγορική φροντίδα, η οποία βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους.

 • Η διεξαγωγή κλινικών μελετών για τον καρκίνο του πνεύμονα στη χώρα μας αποτελεί κομβικής σημασίας παράγοντα για την πρόσβαση σε νέες καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Αυτά ήταν τα σημαντικότερα συμπεράσματα από την επιστημονική διημερίδα της ΕΛΛΟΚ για τον Καρκίνο του Πνεύμονα με τίτλο «Καρκίνος του Πνεύμονα: Δεν φοβόμαστε. Ενημερωνόμαστε!», που πραγματοποιήθηκε στις 4 & 5 Νοεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Royal Olympic, στην Αθήνα. Η διημερίδα εστίασε στην ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τις νέες θεραπευτικές επιλογές που προσφέρει η εξατομικευμένη ιατρική, τον ρόλο των βιοδεικτών, της απεικονιστικής τεχνολογίας, καθώς και τη σημασία των κλινικών μελετών.

Τα video των ομιλιών και των συζητήσεων της Διημερίδας για τον Καρκίνο του Πνεύμονα είναι διαθέσιμα εδώ.

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο συχνότερα εμφανιζόμενος και πιο απειλητικός για τη ζωή καρκίνος στην Ελλάδα. Όπως επισημάνθηκε στη διημερίδα της ΕΛΛΟΚ, καθοριστικό ρόλο για την έγκαιρη διάγνωσή του διαδραματίζει ο απεικονιστικός έλεγχος, ο οποίος εξασφαλίζει ακριβέστερη σταδιοποίηση της νόσου και συμβάλλει στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Η εξατομικευμένη ιατρική δίνει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης του καρκίνου του πνεύμονα, βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών και αύξηση της συνολικής επιβίωσης. Ταυτόχρονα, η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας έχει βελτιώσει σημαντικά την ακτινοθεραπεία, η οποία είναι περισσότερο εντοπισμένη, με χαμηλότερη τοξικότητα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Στη διημερίδα της ΕΛΛΟΚ παρουσιάστηκε ο Οδηγός Ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, με τίτλο «Βασικές πληροφορίες για τον Καρκίνο του Πνεύμονα και τον ρόλο των Βιοδεικτών», ο οποίος περιλαμβάνει βασικές και έγκυρες πληροφορίες για θέματα που σχετίζονται με τη διάγνωση, αλλά και τον ρόλο των βιοδεικτών στην αντιμετώπισή του.

Ειδική αναφορά έγινε στη δυνατότητα ογκολογικής περίθαλψης κατ’ οίκον, με την παρουσίαση του πιλοτικού προγράμματος Οίκοθεν, που πρόκειται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα στο Γ.Α.Ο.Ν.Α. “Άγιος Σάββας”, η οποία αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασθενών και να περιορίσει τον κίνδυνο ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Εξίσου σημαντική στον καρκίνο του πνεύμονα είναι η παρηγορική φροντίδα, η οποία βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών, ευνοεί την ψυχοκοινωνική ευεξία τους, συμβάλλει στον έλεγχο των συμπτωμάτων της νόσου και συνεισφέρει στην επιμήκυνση της επιβίωσης.

Η δεύτερη μέρα της διημερίδας για τον καρκίνο του πνεύμονα αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου σε ένα διαδραστικό workshop με τίτλο «Κλινικές Μελέτες για τον καρκίνο του πνεύμονα: Ο ρόλος των ασθενών». Τα οφέλη που προκύπτουν για τους ασθενείς από τη συμμετοχή τους σε μία κλινική μελέτη, η πρόσβαση στην καινοτομία, οι διαδικασίες που ακολουθούνται, ο σχεδιασμός των κλινικών μελετών και η σημασία της διεξαγωγής νέων στη χώρα μας, ήταν ορισμένα από τα κεντρικά θέματα που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια του workshop. Επιπλέον ως πολύ θετική εξέλιξη χαρακτηρίζεται η αύξηση του αριθμού των κλινικών μελετών που αφορούν τον καρκίνο και διεξάγονται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά και η έναρξη, από τον Ιανουάριο του 2022, της εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου για τις κλινικές μελέτες, το οποίο διασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και δημόσια πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό, το είδος, το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των νέων μελετών. Δείτε περισσότερα για το workshop για τις κλινικές μελέτες εδώ.

Η Επιστημονική Διημερίδα της ΕΛΛΟΚ για τον Καρκίνο του Πνεύμονα πραγματοποιήθηκε με την Αιγίδα των:

 • Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας – ΕΟΠΕ

 • Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία – ΕΠΕ

 • Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας – ΕΕΑΟ

 • Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής – ΕΕΠΑ

 • Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης – ΕΕΠΙ&ΜΑ

 • Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας – ΕΕΧΟ

και την ευγενική άνευ όρων χορηγία και υποστήριξη των εταιρειών:

Χορηγοί:

Pfizer, Roche

Υποστηρικτές:

Lilly-Φαρμασερβ, MSD, PapapostolouVarian, Pierre Fabre Farmaka

Περισσότερα για τη Διημερίδα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.


Σχετικά με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου:

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ είναι το δευτεροβάθμιο όργανο των Συλλόγων Ασθενών με Καρκίνο στη χώρα μας. Σήμερα, έχοντας μέλη 40 Συλλόγους Ασθενών με καρκίνο απ’ όλη την Ελλάδα, η ΕΛΛΟΚ είναι ο εκπρόσωπος των οργανώσεων ογκολογικών ασθενών στη χώρα μας. Αποστολή μας είναι η μείωση του βάρους του καρκίνου στους ασθενείς και τους οικείους τους, η βελτίωση των εκβάσεων και της ποιότητας της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας των ασθενών. Θα το επιτύχουμε με τη συνένωση δυνάμεων όλων των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο, για την προάσπιση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των ασθενών και των φροντιστών τους, με στόχο την καθολική και απρόσκοπτη πρόσβαση στην άριστη, έγκαιρη και οικονομικά προσιτή ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα για όλους. Ιστοσελίδα: ellok.org.