Μέλη
Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ  

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ  ιδρύθηκε το 1976 με έδρα τον Πειραιά. Στα 45 χρόνια δράσης και προσφοράς, ο Όμιλος ΑγκαλιάΖΩ στηρίζει τους ασθενείς με καρκίνο. Ο ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα αιρετά μέλη του οποίου είτε είναι ασθενείς είτε έχουν εμπειρία της νόσου. Ο Όμιλος αποτελείται από μέλη και εθελοντές. Παράλληλα, για την επίτευξη του έργου του, υποστηρίζεται από επαγγελματίες στο τομέα της επικοινωνίας, της ψυχολογικής υποστήριξης, της διαχείρισης των λογιστικών και οικονομικών ζητημάτων καθώς και της γραμματειακής υποστήριξης. Επιπλέον, συνεργάζεται με έμπειρους και καταξιωμένους Επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων του αντικαρκινικού χώρου, οι οποίοι συνιστούν την Επιστημονική Επιτροπή του Ομίλου. Ο ΟΕΚΚ- ΑκαλιάΖΩ έχει Παράρτημα στο Ηράκλειο Κρήτης από το 2007 για τις ανάγκες των πολιτών της περιφέρειας. Τέλος, φιλοξενεί και στηρίζει τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λαρυγγεκτομηθέντων ΠΑΝ.ΣΥ.ΛΑ από το 1989. 

Σκοπός ΑγκαλιάΖΩ:

 • Υποστήριξη των ασθενών και των οικείων τους σε όλους τους τομείς κατά την διάρκεια της θεραπείας τους και μετά το πέρας αυτής. 
 • Κάθε ασθενής με καρκίνο, όπως και η οικογένεια του, να έχουν ψυχοκοινωνική και οικονομική στήριξη για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο. 
 • Όλοι οι πολίτες να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην ενημέρωση, στον προληπτικό έλεγχο και στα καινοτόμα φάρμακα και θεραπείες. 
 • Σωστή και διαρκής ενημέρωση των πολιτών όλων των ηλικιών σε θέματα που αφορούν το καρκίνο και τα νέα ιατρικά δεδομένα σχετικά με την νόσο.
 • Κάθε πολίτης που ζει στην Ελληνική επικράτεια να έχει έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση και ενημέρωση σχετικά με τον καρκίνο.

Αποστολή ΑγκαλιάΖΩ: 

 • Η ολιστική υποστήριξη των ασθενών με καρκίνο, και των συγγενών αυτών, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τους φορείς υγείας. 
 • Η ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών και του συγγενικού περιβάλλοντος αυτών για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο.
 • Η ενημέρωση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ασθενών. 
 • Η παροχή οικονομικής βοήθειας (χρήματα, τρόφιμα) σε άπορους καρκινοπαθείς. 
 • Η ίση πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση, στον προληπτικό έλεγχο, στα καινοτόμα φάρμακα και στις θεραπείες. 
 • Πλήρως ενημερωμένες όλες οι πληθυσμιακές ομάδες  σε θέματα που αφορούν την νόσο του καρκίνου.

Δράσεις ΑγκαλιάΖΩ: 

 • Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής και Οικονομικής Στήριξης
 • Προγράμματα Ενημέρωσης για Πρόληψη- Έγκαιρη Διάγνωση. 
 • Ενδονοσοκομειακά Προγράμματα. 
 • Προγράμματα Συνηγορίας και Διεκδίκησης Δικαιωμάτων. 
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα ενημέρωσης μαθητών και μαθητριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Εθελοντών.

 Ο ΟΕΚΚ- ΑγκαλιάΖΩ είναι μέλος της ΕΛΛΟΚ (Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου), της Ελληνικής Συμμαχίας για τον HPV, της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, της ECPC (European Cancer Patient Coalition/Ευρωπαϊκός Συνασπισμός των ασθενών με καρκίνο), της WACC (Women Against Cervical Cancer/Γυναίκες κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας), της IAPO (International Alliance of Patients Organization), της GCCA (Global Colon Cancer Association),  καθώς και της DICE – Digestive Cancer Europe.

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου ΑγκαλιάΖΩ έχει λάβει για το έργο του πολλές τιμητικές διακρίσεις και βραβεία, όπως το Patient Initiative Award των βραβείων Prix Galien 2017 και το Healthcare Business Award 2020.

Από την ίδρυση του έως σήμερα, ο Όμιλος Εθελοντών  κατά του Καρκίνου ΑγκαλιάΖΩ έχει θέσει ως στόχο και ως όραμά του:

«ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΗ ΜΕΝΕΙ ΜΟΝΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ» 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.oekk.gr/