Μέλη
Ελληνική Ομάδα Ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

Τον Ιανουάριο του 2017 ιδρύθηκε το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ‘’Ελληνική Ομάδα Ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία’’ και διακριτικό τίτλο «ΕΟΑ-ΧΛΛ». Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου είναι ασθενείς από την  Βόρεια Ελλάδα που πάσχουν από ΧΛΛ ενώ τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι οι ασθενείς με ΧΛΛ και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η παροχή κάθε είδους βοήθειας, συμπαράστασης και μέριμνας, η προάσπιση και προώθηση με κάθε νόμιμο τρόπο των συμφερόντων (ιατρικών, ηθικών κοινωνικών και υλικών) και η προσπάθεια λύσης των προβλημάτων των ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ).

Η οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων, συζητήσεων και οποιασδήποτε άλλης σχετικής δραστηριότητας που προάγει την έρευνα, την πρόοδο και τη βελτίωση της παρεχόμενης ιατρικής περίθαλψης και αρωγής στα μέλη του σωματείου.

Η ανάπτυξη συνεργασίας με Σωματεία και παρεμφερείς οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού, η συμμετοχή σε Ενώσεις και η εκπροσώπηση των συμφερόντων των μελών του σε τοπικό περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Η πρόνοια για τους ασθενείς με ΧΛΛ και όσους πάσχουν από αιματολογικά νοσήματα με τη δημιουργία ομάδων στήριξης και αλληλοβοήθειας για την ηθική συμπαράσταση αυτών και των οικογενειών τους.

Στα πλαίσια υποστήριξης ασθενών έχει συσταθεί η ομάδα υποστήριξης ασθενών με ΧΛΛ, με διακριτικό τίτλο “ΑΡΙΑΔΝΗ”. Η ομάδα αυτή αποτελείται από ασθενείς που με την βοήθεια ειδικών παρέχουν πολυεπίπεδη στήριξη και συμπαράσταση σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς και τις οικογένειες τους.

Επίσης έχει επιτευχθεί συνεργασία με το ψυχολογικό κέντρο “Στήριξης” για τα μέλη της Θεσσαλονίκης και με το ΙΣΟΨ-Ινστιτούτο Σχεδίασης και Ομαδικής ψυχοθεραπείας” για τα μέλη της Αθήνας.

Πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης αιματολογικών ασθενών με την συμβολή ομάδων εθελοντών.

Για την έγκυρη ενημέρωση γύρω από την Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία και την αντιμετώπιση της ο σύλλογος μας διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες με την συμμετοχή διακεκριμένων ιατρών αιματολόγων και ψυχολόγων.

 

Ιστοσελίδα: https://cll.gr/