Μέλη
«FairLife-Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα»

Η «FairLife-Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα» είναι ο πρώτος μη κερδοσκοπικός κοινωνικός φορέας στην Ελλάδα – μέλος των ΕΛΛΟΚ, Ένωση Ασθενών Ελλάδος, LUCE, ELF, GLCC και IASLC – που ασχολείται αποκλειστικά με τον καρκίνο του πνεύμονα και δημιουργήθηκε στη μνήμη του Simon Bell, που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα τον Αύγουστο του 2020. Επιδιώκουμε να υποστηρίξουμε τον ασθενή στη δύσκολη διαδρομή μου με το ΚτΠ και να ευαισθητοποιήσουμε το ευρύ κοινό για την ανάγκη Πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης. Στο πλευρό μας είναι πάνω από 70 εξειδικευμένοι επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού, 10 επιστημονικές ομάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μια μεγάλη εθελοντική ομάδα που στηρίζει το έργο μας. Για την επίτευξη του στόχου της, η FAIRLIFE έχει δημιουργήσει μια Θεματική βιβλιοθήκη: Μαθαίνω-Ενεργώ-Ελπίζω όπου συμπεριλαμβάνονται video και ενημερωτικό υλικό. 

Επιπρόσθετα  δεσμευόμαστε:

  • Να στηρίζουμε πιλοτικά προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης, προσυμπτωματικού ελέγχου με χρήση Αξονικής Τομογραφίας χαμηλής δόσης ακτινοβολίας, καθώς έτσι κερδίζεται κρίσιμος για τη ζωή, χρόνος αντίδρασης
  • Να ενημερώνουμε και να ευαισθητοποιούμε φορείς και ασθενείς για την αξία και την αναγκαιότητα του ολοκληρωμένου μοριακού διαγνωστικού ελέγχου, με συμμάχους την πολιτεία και την κοινωνία, επειδή πιστεύουμε ότι  η γνώση είναι δύναμη
  • Να συμβάλλουμε στην ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση όλων των ασθενών σε πιστοποιημένο και αξιόπιστο μοριακό έλεγχο, καθώς δεν υπάρχουν ασθενείς «δύο ταχυτήτων»
  • Να στηρίζουμε ψυχολογικά τους ασθενείς, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους, καθώς η καλή ψυχολογία είναι σημαντική στη διαχείριση της νόσου
  • Να βοηθήσουμε να χαρτογραφηθεί η διαδρομή του ασθενούς από τα συμπτώματα μέχρι τη διάγνωση και την έναρξη θεραπείας καθώς με αυτό τον τρόπο επισπεύδεται το κάθε επόμενο βήμα
  • Να ενθαρρύνουμε και να εκπαιδεύουμε ασθενείς, φορείς και πολίτες για την αξία των κλινικών μελετών, να διεκδικήσουμε τη διαθεσιμότητα όλων των  φάσεων στη χώρα μας καθώς και την ίση πρόσβαση όλων των ασθενών σε αυτές σε όποια χώρα και αν αυτές διεξάγονται, με την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 
  • Να προωθήσουμε τη δημιουργία δορυφόρων πιστοποιημένων κέντρων κλινικών μελετών στη χώρα μας, καθώς οι κλινικές μελέτες οδηγούν σε καινοτόμες θεραπείες 
  • Να συνεργαζόμαστε  με ιδρύματα, συλλόγους, ιατρικά κέντρα και γιατρούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με στόχο τις κοινές δράσεις, καθώς η «ισχύς είναι πάντα εν τη ενώσει»

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: https://fairlifelcc.com/