Μέλη
Σύλλογος Γονέων Παιδιών και Ενηλίκων με Νεοπλασματική Ασθένεια και Φίλων αυτών «Μαζί Σου»

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2010 και από τότε ανελλιπώς παρέχει φροντίδα και μέριμνα στους ασθενείς με νεοπλασματική ασθένεια καθώς και στις οικογένειες τους, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Τα μέλη του είναι κυρίως ασθενείς στους οποίους παρέχεται φροντίδα, οικονομική ενίσχυση, ψυχολογική μέριμνα αλλά και σε σημαντικό βαθμό ενημέρωση, τόσο κατά την περίοδο της θεραπείας όσο και κατά την περίοδο μετά από αυτήν. 

Σύμφωνα με το καταστατικό ιδρύσεως του Συλλόγου σκοποί του είναι: 

  • προάσπιση και προώθηση με κάθε νόμιμο τρόπο των ιατρικών, ηθικών, κοινωνικών και υλικών συμφερόντων των ασθενών με νεοπλασματική ασθένεια και των οικογενειών αυτών. 
  • συμπαράσταση και κάθε είδους βοήθεια προς τις οικογένειες τους και η αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων μέσα στις οικογένειες που έχουν ασθενείς στα νοσοκομεία καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 
  • ενημέρωση και διαφώτιση των μελών και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα πάνω στις νεοπλασματικές ασθένειες και τα προβλήματα που δημιουργούνται από αυτές.
  • επιδίωξη νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με τις νεοπλασματικές ασθένειες. 
  • προώθηση δημιουργίας, οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων ή υπηρεσιών για την ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα των ασθενών με καρκίνο και η δημιουργία τράπεζας μυελού των οστών.

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.mazisou.org.gr