Μέλη

Η Α.Μ.Κ.Ε “ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ένας ήρωας για πολλούς” λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2021 και έχει ως στόχο τη στήριξη παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια και παιδιών που αντιμετωπίζουν σπάνιες παθήσεις.

Με αποκλειστικό γνώμονα τις ανάγκες των παιδιών που νοσούν στοχεύει:

Στη μεγιστοποίηση Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών.

Στη δημιουργία ομάδων υποστήριξης για την έρευνα πάνω στις αιτίες, στη βελτίωση της διάγνωσης, στη θεραπεία και στη φροντίδα των νοσούντων παιδιών.

Στη συγκρότησή ομάδων έρευνας που θα αποτελούνται από γιατρούς, ψυχολόγους και θα έχουν σκοπό τη ζωντανή ανταλλαγή πληροφοριών για τις εξελίξεις στην έρευνα, θεραπεία και τηφροντίδα των νοσούντων.

Στη δημιουργία βάσης πληροφοριών σχετικά με την εξειδίκευση των μονάδων υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο στην αντιμετώπιση έκαστης σπάνιας ή νεοπλασματικής ασθένειας.

Στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού δικτύου πληροφοριών για θεραπείες και φάρμακα που προσφέρονται εκτός Ελλάδος.

Ακόμα, πραγματοποιεί εκδηλώσεις ενημέρωσης για τον παιδικό καρκίνο, καθώς και δράσεις εθελοντισμού.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα: https://oneheroformany.com/