Μέλη
Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών με Πολλαπλούν Μυέλωμα και Φίλων

Ο Σύλλογος έχει στόχο να συμβάλει στην ενημέρωση για το Πολλαπλό Μυέλωμα, στη στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους και στη διεκδίκηση της βελτίωσης των συνθηκών και των υποδομών, ώστε να διευκολύνεται το έργο των ιατρών και φροντιστών/τριών και οι ασθενείς να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου φροντίδα. 

Ιστοσελίδα: https://www.myeloma.gr/