Μέλη
Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Μυελού Οστών «ΠΑΣΜΜΟ»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Μυελού των Οστών ιδρύθηκε το 2008 από μεταμοσχευμένους ασθενείς και έχει τους εξής στόχους:

  • ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα εθελοντικής προσφοράς αίματος, αιμοπεταλίων, μυελού των οστών και ομφάλιου αίματος (βλαστοκυττάρων) στις δημόσιες τράπεζες
  • καλλιέργεια πνεύματος, συναδελφοσύνης, φιλίας και αγάπης μεταξύ των μελών
  • ενημέρωση των ασθενών σε όλα όσα τους αφορούν σχετικά με τα δικαιώματα τους
  • προσπάθεια στενής συνεργασίας με τις δημόσιες αρχές, υπηρεσίες και οργανώσεις για εξασφάλιση νομοθετικών και άλλων ρυθμίσεων στήριξης των μελών τους
  • ισότιμη συνεργασία με άλλους συλλόγους που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.pasmmo.gr