Μέλη
ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ Σύλλογος εθελοντών κοινωνικής & συναισθηματικής στήριξης ανθρώπων με καρκίνο και των οικογενειών τους

Η «Πνοή Αγάπης» είναι Σωματείο που εστιάζει στη Επιστημονική, Κοινωνική και Συναισθηματική στήριξη ανθρώπων με καρκίνο και των οικογενειών τους από τη διάγνωση της νόσου, καθ΄ όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής τους αγωγής, αλλά και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας κατά την διαδικασία ενσωμάτωσης τους στην κοινωνία.

Διατηρεί δύο ξενώνες Φιλοξενίας «Ιωάννης Δ.Κριτικός» και «Ελισάβετ Φωτεινέλλη – Κριτικού»,  δωρεά της κας Φωτεινέλλη Κριτικού. Οι ξενώνες μας  φιλοξενούν  ασθενείς και τους φροντιστές τους  που έρχονται από την Νησιωτική και Ηπειρωτική  Ελλάδα προκειμένου να υποβληθούν σε ογκολογικές θεραπείες και δεν έχουν την δυνατότητα παραμονής στην Αθήνα. Μέχρι σήμερα έχουν φιλοξενηθεί  πάνω από 3000 ασθενείς με τους συνοδούς τους.