Μέλη
Σύλλογος Καρκινοπαθών Και Φίλων Κυκλάδων

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Και Φίλων Κυκλάδων, ιδρύθηκε το 2014 και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Σύρου, με αύξοντα αριθμό 1228/2014 , με στόχο να προσφέρει συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στους ογκολογικούς ασθενείς και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τον καρκίνο.

Οι στόχοι του Συλλόγου πραγματώνονται βάση του άρθρου 2, του καταστατικού του, με:

1) Η αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών του για την εξασφάλιση μίας τέλειας και όσο το δυνατόν ολοκληρωμένης αποκαταστάσεως ( rehabilitation ).

2) Η ψυχολογική προετοιμασία όσων πρόκειται να υποβληθούν σε οποιαδήποτε μορφής θεραπεία για την αντιμετώπιση κάποιας μορφής καρκινώματος και η υποδοχή των καινούριων καρκινοπαθών, για να μπορέσουν  να προετοιμασθούν στην αντιμετώπιση των αναγκών, της μελλοντικής καθημερινής ζωής, του καρκινοπαθούς.

3) Η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες των Νοσοκομειακών, Πανεπιστημιακών ή μη ιδρυμάτων και όλων των θεραπευτηρίων εν γένει Δημοσίων ή ιδιωτικών, με σκοπό την άμεση επαφή του ιατρού και ασθενούς, την ενημέρωση και την προσαρμογή στα σύγχρονα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης.

4) Η καλλιέργεια πνεύματος συναδελφοσύνης, φιλίας και αγάπης μεταξύ των καρκινοπαθών ως και η δημιουργία ενός οικογενειακού μεταξύ των περιβάλλοντος, με την πιο πλατιά έννοια.

5) Η πληροφόρηση του κοινού για την κατάσταση και τους τρόπους βοήθειας και ενισχύσεως του καρκινοπαθούς και η ανάπτυξη στενών σχέσεων φιλίας με όλους εκείνους, που θα ήταν διατεθειμένοι να συμπαρασταθούν με κάθε μέσον στο έργο του Συλλόγου.

6) Η διαρκής μέριμνα και φροντίδα για την αποφυγή κάθε κοινωνικής δραστηριότητας οιασδήποτε μορφής που θα είναι ξένη στον κύριο και πρωταρχικό στόχο του Συλλόγου που είναι η υγεία, ψυχική ηρεμία και πλήρης αποκατάσταση ( rehabilitation ) των μελών του.

7) Η παροχή κάθε μορφής βοήθειας ( οικονομικής, ψυχολογικής στήριξης κλπ ) σε νέους/καινούριους καρκινοπαθείς

Επίσης ο Σύλλογός μας, δραστηριοποιείται σε: Διαλέξεις, Συγκεντρώσεις, Δημοσιεύσεις στον Τύπο, Έκδοση Ενημερωτικών Εντύπων, Οργάνωση Εκδηλώσεων, Οργάνωση του Συλλόγου μας στο Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο ( ΕΛΛΟΚ ) και σε κάθε άλλο νόμιμο μέσο που θα κριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατάλληλο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου.

Facebook Συλλόγου: https://www.facebook.com/%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD-%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CF%89%CE%BD-641767759275775