Μέλη
Σύλλογος Καρκινοπαθών Λέσβου

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λέσβου ιδρύθηκε το 2009 στην Μυτιλήνη Λέσβου, με στόχο να προσφέρει συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στους καρκινοπαθείς και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τον καρκίνο. 

Πρόκειται για φορέα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , όπου τόσο το καταστατικό του  όσο και η τροποποίηση αυτού προβλέπει την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 

Σκοποί του Συλλόγου είναι :

  1. Η αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών του για την εξασφάλιση μιας ικανοποιητικής και όσο το δυνατόν ολοκληρωμένης αποκαταστάσεως . 
  2. Η ψυχολογική προετοιμασία και υποδοχή καινούργιων καρκινοπαθών, για να μπορέσουν να προετοιμασθούν στην αντιμετώπιση των αναγκών της μελλοντικής καθημερινής ζωής του καρκινοπαθούς. 
  3. Η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες γιατρούς ογκολόγους , των Νοσοκομειακών, Πανεπιστημιακών ή μη ιδρυμάτων και όλων των θεραπευτηρίων εν γένει Δημοσίων ή ιδιωτικών, με σκοπό την άμεση επαφή ιατρού και ασθενούς, την ενημέρωση και την προσαρμογή στα σύγχρονα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης αναφορικά με τη νόσο του καρκίνου. 
  4. Η καλλιέργεια πνεύματος συναδελφοσύνης , φιλίας και αγάπης μεταξύ των καρκινοπαθών ως και η δημιουργία ενός οικογενειακού μεταξύ τους περιβάλλοντος, με την πιο πλατιά έννοια. 
  5. Η πληροφόρηση του κοινού για την κατάσταση και τους τρόπους βοήθειας και ενισχύσεως του καρκινοπαθούς και η ανάπτυξη στενών σχέσεων φιλίας με όλους εκείνους που θα ήταν διατεθειμένοι να συμπαρασταθούν με κάθε μέσον στο έργο του Συλλόγου. 
  6. Η διαρκής μέριμνα και η φροντίδα για την επίτευξη της σωματικής και ψυχικής υγείας των μελών του Συλλόγου. 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.sylkarkilesvou.gr